Quay lại

Ngày đăng: 25/11/2022

Tóm tắt nội dung:

  • Ngày 16/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 153 về chào bán trái phiếu riêng lẻ (gọi tắt là Nghị định 65) trong bối cảnh hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp diễn ra tương đối trầm lắng trong 9 tháng đầu năm. Tổng khối lượng phát hành trong 9 tháng đạt gần 250 nghìn tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm 2021. Kỳ hạn bình quân các trái phiếu phát hành trong kỳ là 3,75 năm, trong khi lãi suất bình quân là 6,9%/năm. Trái phiếu của nhóm ngân hàng chiếm 53,6% lượng phát hành, tiếp sau đó là nhóm bất động sản với 20%.
Báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp Quý 3, 2022
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang