1. Trái phiếu riêng lẻ là gì?
  • Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ (trái phiếu riêng lẻ) là loại chỉ trái phiếu không chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng, chỉ được phép chào bán cho những khách hàng đáp ứng đủ điều kiện nhất định.
  • Thông tin cơ bản của Trái phiếu riêng lẻ:
   • Mã Trái phiếu riêng lẻ: Mã trái phiếu riêng lẻ phát hành
   • Ngày đáo hạn: ngày đáo hạn là ngày mà tổ chức phát hành phải mua lại trái phiếu.
   • Giá thực hiện: là giá tính trên một trái phiếu dùng để xác định số tiền thanh toán của giao dịch.
   • Mệnh giá trái phiếu riêng lẻ: một trăm triệu (100.000.000) đồng Việt Nam hoặc bội số của một trăm triệu (100.000.000) đồng Việt Nam.
 2. Điều kiện để được giao dịch TPRL
  • Đã đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại MBS và được VSD chấp nhận ít nhất 01 ngày làm việc trước khi bắt đầu giao dịch (hoặc theo quy định từng thời kỳ của cơ quan quản lý).
  • Là nhà đầu tư chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán khi mua trái phiếu riêng lẻ.
  • Đã ký Bản xác nhận thông tin của mã trái phiếu theo mẫu quy định tại Phụ lục V Nghị định 65/2022/NĐ-CP trước khi bắt đầu giao dịch. (Áp dụng theo mã).
 3. Cách thức đăng ký giao dịch TPR
  • Nhà đầu tư cần có tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường trước khi đăng ký giao dịch Trái phiếu riêng lẻ tại MBS.
  • Trường hợp Nhà đầu tư chưa có tài khoản chứng khoán cơ sở tại MBS vui lòng xem hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán tại đây.
  • Trường hợp Nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch chứng khoán tại MBS, Nhà đầu tư có thể đăng ký giao dịch TPRL theo quy định từng thời kỳ của MBS. Nhà đầu tư cần cung cấp các hồ sơ như sau:
   • Giấy đăng ký giao dịch Trái phiếu riêng lẻ tại MBS
   • Giấy tờ pháp lý:
    • Đối với cá nhân trong nước: CMND/CCCD
    • Đối với tổ chức trong nước: Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác
    • Đối với khách hàng nước ngoài vui lòng liên hệ tổng đài 19009088 để được hỗ trợ
  • Nhà đầu tư cần đáp ứng tiêu chí về nhà đầu tư chuyên nghiệp trước khi MUA trái phiếu, không bắt buộc phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp khi đăng ký giao dịch hoặc bán trái phiếu.
  • Khách hàng có thể liên hệ tổng đài 19009088 hoặc nhân viên chăm sóc để được hỗ trợ đăng ký giao dịch Trái phiếu riêng lẻ.
 4. Hướng dẫn giao dịch Trái phiếu riêng lẻ:
  • Các bước thực hiện khi mua bán:
  • Diễn giải
   • Khách hàng gửi yêu cầu đặt lệnh cho MBS:
    • Khách hàng gửi phiếu lệnh mẫu đến ĐVKD theo Mẫu biểu GD-000 TPRL – Phiếu lệnh giao dịch hoặc Yêu cầu đặt lệnh có thông tin đầy đủ về lệnh: Số TK GDCK, mã hiệu TPRL, số tiền, khối lượng, …
    • Bản xác nhận thông tin theo từng mã Trái phiếu (Phụ lục V – Nghị định 65/2022/NĐ-CP)
   • ĐVKD kiểm tra thông tin lệnh, thực hiện lệnh trên hệ thống và thông báo trạng thái lệnh đến Khách hàng.
   • Kết quả lệnh giao dịch sẽ được cập nhật trên hệ thống của MBS, Khách hàng nhận được email thông báo kết quả giao dịch.
 5. Quy định về giao dịch:
  • Thời gian giao dịch: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định, với 2 phiên giao dịch, cụ thể:
   • Phiên giao dịch sáng từ 09h00 - 11h30
   • Phiên giao dịch chiều từ 13h00 - 15h00
   • Nghỉ trưa từ 11h30 - 13h00.
  • Đơn vị giao dịch TPDNRL: 1 trái phiếu, khối lượng giao dịch tối thiểu là 1 trái phiếu
  • Đơn vị yết giá: 1 đồng.
  • Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận
  • Loại hình giao dịch: là mua bán thông thường với phương thức giao dịch thoả thuận điện tử và thỏa thuận thông thường:
   • Thỏa thuận điện tử (bao gồm lệnh điện tử toàn thị trường): thành viên giao dịch nhập lệnh chào mua/chào bán với cam kết chắc chắn vào hệ thống hoặc lựa chọn các lệnh đối ứng phù hợp đã được nhập vào hệ thống để thực hiện giao dịch.
   • Thỏa thuận thông thường (bao gồm lệnh báo cáo giao dịch): bên mua và bên bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch từ trước và báo cáo kết quả vào hệ thống giao dịch TPDNRL thông qua thành viên giao dịch để xác lập giao dịch mua bán.
  • Phương thức thanh toán: Thanh toán ngay /Thanh toán cuối ngày (T+0).
  • Hủy, sửa lệnh Trái phiếu riêng lẻ:
   • Đối với các lệnh giao dịch thỏa thuận chưa xác nhận (chưa khớp), Khách hàng có nhu cầu thay đổi Hủy/ Sửa lệnh vui lòng liên hệ ĐVKD.
   • ĐVKD sẽ kiểm tra trạng thái lệnh, thực hiện hủy/ sửa lệnh theo quy định của SGDCK và thông báo kết quả hủy/ sửa lệnh đến Khách hàng.
 6. Lợi ích của giao dịch Trái phiếu riêng lẻ
  • Kênh đầu tư dài hạn, lợi suất ổn định, …
  • Thông tin đầy đủ, minh bạch, bảo vệ lợi ích cho nhà đầu tư.
  • Doanh nghiệp phát hành sử dụng các dịch vụ kiểm toán, xếp hạng tín nhiệm, định giá tài sản để đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp cho nhà đầu tư. 
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang