Trái phiếu GBOND là gì?

GBOND là sản phẩm đầu trái phiếu doanh nghiệp dành cho khách hàng của MB/MBS

Sản phẩm được MBS thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu tích lũysinh lời ổn định của khách hàng.

Tại sao nên đầu tư trái phiếu GBond?

Sản phẩm GBOND

   

GBOND - FIX

  • Là sản phẩm được thiết kế theo các kỳ hạn ngắn (1, 2, 3, 6, 9, 12 tháng).

  • Dành cho khách hàng có nhu cầu đầu tư ngắn hạn dưới 1 năm.

   

GBOND - FLEXI

  • Là sản phẩm phù hợp với khách hàng có nhu cầu đầu tư dài hạn (trên 12 tháng).
  • Khách hàng mua và nắm giữ trái phiếu đến đáo hạn và hưởng mức lãi suất hấp dẫn nhất trong các dòng sản phẩm trái phiếu của MBS.

Hướng dẫn giao dịch mua Trái phiếu

Các câu hỏi thường gặp về trái phiếu GBOND

Chi tiết xem tại đây.

Thông tin liên hệ

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang