MBS phối hợp với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp dịch vụ lưu giữ, bảo quản chứng khoán của khách hàng, làm thủ tục chuyển chứng khoán vào tài khoản giao dịch chứng khoán, giúp khách hàng dễ dàng thực hiện giao dịch và nhận đầy đủ mọi quyền lợi liên quan của chứng khoán.

Tiện ích

  • Thủ tục đơn giản, thuận tiện;
  • Tránh rủi ro cho khách hàng khi tự lưu giữ chứng khoán;
  • Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, đảm bảo thời gian hồ sơ được chấp thuận nhanh nhất;
  • Giúp khách hàng nhanh chóng nhận được mọi quyền lợi về chứng khoán.
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang