01

Ông
Lê Viết Hải

Chủ tịch HĐQT

https://mbs.com.vn/media/4isd1koe/ct-le-viet-hai.jpg

Ông Lê Viết Hải hiện là Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Ông Hải tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính tín dụng và bảo vệ Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học California Miramar, Mỹ. Ông Hải có trên 25 năm gắn bó với Ngân hàng TMCP Quân đội với các trọng trách được giao như Giám đốc MB Hoàng Quốc Việt, GĐ Khối SME, GĐ Khối Kiểm tra kiểm soát nội bộ, Chánh VP HĐQT. Với cương vị Chủ tịch HĐQT MBS, Ông Hải đã chỉ đạo công ty thực hiện nhiều chương trình lớn như thay đổi mô hình tổ chức, xây dựng chiến lược kinh doanh, thực hiện chuyển đổi số toàn diện, tái cơ cấu các hoạt động kinh doanh và hỗ trợ giúp tăng cường hiệu quả toàn Công ty và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

02

Ông
Phan Anh

Phó Chủ tịch HĐQT

https://mbs.com.vn/media/g41byqjr/ceo.jpg

Ông Phan Anh (tên đầy đủ là Phan Phương Anh) là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) vào ngày 08/06/2022.

Ông Phan Anh tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Trước khi gia nhập MBS, Ông Phan Anh đã có hơn 15 năm đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital). Ông cũng đồng thời là Chủ tịch Hội đồng đầu tư của Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital Fund.

Trong thời gian công tác tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ông Phan Anh từng thực hiện công việc ở các vị trí như: Chuyên viên phân tích đầu tư dự án, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Giám đốc Khối Ngân quỹ và Ngoại hối (Treasury). Ông cũng là một trong những thành viên đầu tiên của Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long (là tiền thân của Công ty cổ phần Chứng khoán MB - MBS ngày nay) vào năm 2000.

03


Nguyễn Minh Hằng

Thành viên HĐQT

https://mbs.com.vn/media/rhloznv3/tv-hdqt.jpg

Bà Nguyễn Minh Hằng hiện là Giám đốc Khối đầu tư của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB). Bà Minh Hằng tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng - Tài chính đồng thời bảo vệ Thạc sĩ chuyên ngành Ngân hàng - Tài chính tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Bà Minh Hằng có nhiều năm gắn bó với MB với các chức danh như Trưởng phòng Quản lý tín dụng Hội sở, Phó Giám đốc Khối Quản trị rủi ro. Bà Minh Hằng đã tham gia nhiều dự án trọng điểm của MB và có đóng góp tích cực giúp hoạt động quản trị rủi ro của MB an toàn, hiệu quả, tiệm cận thông lệ quốc tế. Là Thành viên HĐQT MBS, bà Hằng tham gia chỉ đạo Công ty thực hiện đổi mới mô hình hoạt động, đóng góp nhiều đối với công tác quản trị rủi ro và hoạt động bán chéo với MB Group.

04

Ông
Phạm Xuân Thanh

Thành viên HĐQT

https://mbs.com.vn/media/2pmocpbv/pham-xuan-thanh.jpg

Ông Phạm Xuân Thanh  là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, đã gắn bó với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) 17 năm, đảm nhận nhiều vị trí quan trọng: Phó phòng Đầu tư - Khối đầu tư, Phó Giám đốc Sở giao dịch 1, Giám đốc chi nhánh Long Biên, Phó Giám đốc Khối Thẩm định và hiện tại là Phó giám đốc Khối khách hàng lớn. Ông Thanh đã từng công tác tại Tổng công ty khoáng sản Việt Nam, Công ty XNK Intimex – Bộ thương mại, tham gia BKS của Công ty CP thủy điện Hủa Na...

Ông Phạm Xuân Thanh được bầu và trúng cử là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của MBS ngày 21/04/2023.

05

Ông
Phạm Thế Anh

Thành viên độc lập HĐQT

https://mbs.com.vn/media/msklvjv3/pham-the-anh.jpg

Ông Phạm Thế Anh là Phó Giáo sư, Tiến sỹ kinh tế, hiện đang là Trưởng Khoa Kinh tế học - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông Thế Anh đã từng công tác tại Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) trong 7 năm với các vị trí: Kinh tế trưởng (2009 - 2014) và Thành viên HĐQT độc lập (2016 -2018). Bên cạnh đó, ông cũng từng giữ các vai trò quan trọng như chuyên gia kinh tế cao cấp, cố vấn kinh tế/kinh tế trưởng ở các tổ chức như Nhóm Tư vấn Chính sách - Bộ Tài chính, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Việt Nam (VEPR), và Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam (VESS).

Ông Phạm Thế Anh được bầu và trúng cử là Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của MBS ngày 21/04/2023.

01


Phạm Thị Hoa

Trưởng Ban Kiểm soát

https://mbs.com.vn/media/qwbbunpt/tbks.jpg

Bà Phạm Thị Hoa hiện là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán MB (MBS). Bà Hoa tốt nghiệp và bảo vệ Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà Hoa có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Ngân hàng TMCP Quân đội như Phó Giám đốc Chi nhánh Điện Biên Phủ, Phó Giám đốc Khối Kiểm tra kiểm soát nội bộ.

02


Vũ Thị Hương

Thành viên Ban Kiểm soát

https://mbs.com.vn/media/eh0ltc3x/tv-bks-nth.jpg

Bà Vũ Thị Hương hiện là Trưởng bộ phận Kiểm toán tài chính, Cơ quan Kiểm toán nội bộ, Ngân hàng TMCP Quân đội. Bà Hương tốt nghiệp trường Đại học Hà Nội, ngành Quản trị tài chính với 4 năm kinh nghiệm tại Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và nhiều năm kinh nghiệm tại Ngân hàng TMCP Quân đội.

03


Lê Thu Trang

Thành viên Ban Kiểm soát

https://mbs.com.vn/media/skwh52xn/le-thu-trang.jpg

Bà Lê Thu Trang là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, có 13 năm công tác trong ngành Ngân hàng. Bà Trang đã gắn bó với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) trong 9 năm, thực hiện công việc ở các vị trí như: Giám đốc Phát triển kinh doanh – Phòng Phát triển kinh doanh – Khối Doanh nghiệp vừa và nhỏ (2015 - 2018), Chuyên gia Phòng Tài chính – Khối Tài chính kế toán (2022 - nay). Bên cạnh đó, bà Trang cũng đã từng là Chuyên gia Quản trị hiệu quả kinh doanh – Quản lý kinh doanh – Khối Ngân hàng Bán buôn Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) giai đoạn 2018 -2022.

Bà Lê Thu Trang được bầu và trúng cử là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của MBS ngày 21/04/2023.

01

Ông
Phan Anh

Tổng Giám đốc

https://mbs.com.vn/media/hdupn5kx/ceo.jpg

Ông Phan Anh (tên đầy đủ là Phan Phương Anh) là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) vào ngày 08/06/2022.

Ông Phan Anh tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Trước khi gia nhập MBS, Ông Phan Anh đã có hơn 15 năm đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital). Ông cũng đồng thời là Chủ tịch Hội đồng đầu tư của Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital Fund.

Trong thời gian công tác tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ông Phan Anh từng thực hiện công việc ở các vị trí như: Chuyên viên phân tích đầu tư dự án, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Giám đốc Khối Ngân quỹ và Ngoại hối (Treasury). Ông cũng là một trong những thành viên đầu tiên của Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long (là tiền thân của Công ty cổ phần Chứng khoán MB - MBS ngày nay) vào năm 2000.

02


Phùng Thị Thanh Hà

Phó Tổng Giám đốc

https://mbs.com.vn/media/10fhwju1/thiết-kế-chưa-có-tên.png

Bà Phùng Thị Thanh Hà hiện là Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác quản trị rủi ro, nghiệp vụ, pháp chế của Công ty CP Chứng khoán MB (MBS). Bà Hà tốt nghiệp Thạc sĩ kinh tế tại trường Đại học Méditerranée - Aix Marseille II (Pháp) chuyên ngành quản trị doanh nghiệp. Bà Hà có nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và có nhiều đóng góp đáng kể trong việc xây dựng và vận hành hệ thống quản trị rủi ro của MBS đảm bảo tái cấu trúc thành công, góp phần vào việc đưa MBS trở thành công ty chứng khoán có vị thế trên thị trường. Trước khi làm việc tại MBS, bà Hà từng giữ nhiều vị trí quản lý tại Ngân hàng TMCP Quân đội như Trưởng Bộ phận tái thẩm định SME, Trưởng Bộ phận tái thẩm định Khách hàng cá nhân, Phó phòng Thẩm định Hội sở và Trưởng phòng Quản trị rủi ro tại MBS.

03

Ông
Lê Thành Nam

Phó Tổng Giám đốc

https://mbs.com.vn/media/kvgl45z5/le-thanh-nam.png

Ông Lê Thành Nam hiện là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khu vực phía nam của Công ty CP Chứng khoán MB (MBS). Ông Nam tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp. Giữ cương vị phụ trách hoạt động của MBS tại Khu vực phía Nam, ông Nam đã xây dựng và thu hút được được đội ngũ môi giới lớn mạnh, tâm huyết, đem lại nhiều bước đột phá về kết quả kinh doanh, góp phần phát triển thương hiệu cũng như mở rộng thị phần của MBS tại khu vực phía nam. Trước khi về MBS, ông Nam từng có nhiều năm đảm nhiệm các chức vụ quan trọng tại các doanh nghiệp như: Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty CP Dịch vụ thương mại Giấy Việt; thành viên HĐQT Công ty CP DIC số 4; thành viên HĐQT Công ty địa ốc Hoàng Quân và thành viên HĐQT Công ty CP Thuốc thú y Cai Lậy.

04

Ông
Lê Văn Tuấn

Thành viên Ban Điều hành

https://mbs.com.vn/media/13dnfuju/tv-bdh-lvt.jpg

Ông Lê Văn Tuấn hiện là thành viên Ban Điều hành, phụ trách Công nghệ thông tin của Công ty CP Chứng khoán MB (MBS). Ông Tuấn tốt nghiệp Thạc sĩ tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội chuyên ngành công nghệ thông tin, thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Benedictine USA. Ông Tuấn có nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt trong ngành tài chính và từng tham gia nhiều dự án lớn về quản trị và phát triển hệ thống CNTT của Ngân hàng MB. Ông Tuấn đã có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ và hệ thống công nghệ thông tin, góp phần giúp MBS đạt được những kết quả quan trọng trong quá trình chuyển dịch số. Trước khi công tác tại MBS, ông Tuấn từng giữ nhiều vị trí quan trọng mảng công nghệ tại Ngân hàng TMCP Quân đội như: Phó Giám đốc Trung tâm CNTT, Giám đốc Trung tâm Phát triển - Khối Công nghệ thông tin và Phó Giám đốc Khối Công nghệ thông tin.

05


Phạm Thị Kim Ngân

Giám đốc Tài chính

https://mbs.com.vn/media/5iybu3ni/pham-thi-kim-ngan.jpg

Bà Phạm Thị Kim Ngân được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) vào ngày 17/01/2023. Bà Ngân là Cử nhân Đại học Kinh tế quốc dân; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Đại học FPT; Chứng chỉ quản trị tài chính CMA của Australia.

Trước khi gia nhập MBS, Bà Phạm Thị Kim Ngân đã có gần 20 năm làm việc trong ngành Ngân hàng, cụ thể tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Bà Phạm Thị Kim Ngân có kinh nghiệm làm việc nhiều năm tại Khối Đầu tư MB, từng là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital), trước khi nhận nhiệm vụ tại MBS bà Ngân là Trưởng phòng Phòng Quản lý các công ty - Khối Đầu tư.

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang