01

Ông
Lê Viết Hải

Chủ tịch HĐQT

/media/jwenejn2/le-viet-hai.jpg

Ông Lê Viết Hải hiện là Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Ông Hải tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính tín dụng và bảo vệ Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học California Miramar, Mỹ. Ông Hải có trên 25 năm gắn bó với Ngân hàng TMCP Quân đội với các trọng trách được giao như Giám đốc MB Hoàng Quốc Việt, GĐ Khối SME, GĐ Khối Kiểm tra kiểm soát nội bộ, Chánh VP HĐQT. Với cương vị Chủ tịch HĐQT MBS, Ông Hải đã chỉ đạo công ty thực hiện nhiều chương trình lớn như thay đổi mô hình tổ chức, xây dựng chiến lược kinh doanh, thực hiện chuyển đổi số toàn diện, tái cơ cấu các hoạt động kinh doanh và hỗ trợ giúp tăng cường hiệu quả toàn Công ty và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

02

Ông
Vũ Thành Trung

Phó Chủ tịch HĐQT

https://mbs.com.vn/media/pwnmcaaa/mr-vu-thanh-trung.png

Ông Vũ Thành Trung tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương Hà Nội và Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành tài chính tại trường International University of Japan. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, ông Trung từng giữ nhiều vị trí quan trọng như Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB, Phó Giám đốc Ban đầu tư Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Chánh văn phòng CEO MB. Hiện tại, với cương vị là thành viên Ban Điều hành kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng số MB, Phó Chủ tịch HĐQT của MBS, ông Trung có nhiều đóng góp vào quá trình thực hiện chuyển đổi số của MB nói chung và MBS nói riêng. Ngoài ra, ông Trung tham gia chỉ đạo các hoạt động kinh doanh, CNTT, phát triển các sản phẩm liên kết, bán chéo, thúc đẩy quan hệ hợp tác MBS – MB.

03


Trần Thị Kim Thanh

Thành viên HĐQT

/media/eouopfpi/tran-thi-kim-thanh.jpg

Bà Trần Thị Kim Thanh nguyên là Phó Giám đốc Công ty tài chính Việt Nam tại Hồng Kông của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB). Bà Kim Thanh bảo vệ Thạc sĩ tại Đại học Ngoại thương. Với chuyên môn và kinh nghiệm công tác lâu năm trong ngành Tài chính – Ngân hàng, bà Thanh từng giữ nhiều vị trí quan trọng như Trưởng phòng Vốn, Trưởng phòng Đầu tư tại Ngân hàng Vietcombank. Trong thời gian là thành viên HĐQT MB, bà Thanh từng tham gia cho ý kiến về các nghị quyết, quyết định tái cơ cấu, sắp xếp lại các công ty thành viên, phương thức quản trị các công ty thành viên theo mô hình tập đoàn, tham gia việc theo sát các khuyến nghị của đối tác tư vấn chiến lược MB đảm bảo chiến lược tập đoàn được triển khai hiệu quả.

04


Nguyễn Minh Hằng

Thành viên HĐQT

/media/23mmgyla/nguyen-minh-hang.jpg

Bà Nguyễn Minh Hằng hiện là Giám đốc Khối đầu tư của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB). Bà Minh Hằng tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng - Tài chính đồng thời bảo vệ Thạc sĩ chuyên ngành Ngân hàng - Tài chính tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Bà Minh Hằng có nhiều năm gắn bó với MB với các chức danh như Trưởng phòng Quản lý tín dụng Hội sở, Phó Giám đốc Khối Quản trị rủi ro. Bà Minh Hằng đã tham gia nhiều dự án trọng điểm của MB và có đóng góp tích cực giúp hoạt động quản trị rủi ro của MB an toàn, hiệu quả, tiệm cận thông lệ quốc tế. Là Thành viên HĐQT MBS, bà Hằng tham gia chỉ đạo Công ty thực hiện đổi mới mô hình hoạt động, đóng góp nhiều đối với công tác quản trị rủi ro và hoạt động bán chéo với MB Group.

05

Ông
Phan Anh

Thành viên HĐQT

https://mbs.com.vn/media/tqvbr1fy/3-a-pa.jpg

Ông Phan Anh (tên đầy đủ là Phan Phương Anh) là Thành viên Hội đồng Quản trị và được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) vào ngày 08/06/2022.

Trước khi gia nhập MBS, Ông Phan Anh đã có hơn 15 năm đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital). Ông cũng đồng thời là Chủ tịch Hội đồng đầu tư của Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital Fund.

Trong thời gian công tác tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ông Phan Anh từng thực hiện công việc ở các vị trí như: Chuyên viên phân tích đầu tư dự án, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Giám đốc Khối Ngân quỹ và Ngoại hối (Treasury). Ông cũng là một trong những thành viên đầu tiên của Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long (là tiền thân của Công ty cổ phần Chứng khoán MB - MBS ngày nay) vào năm 2000. Ông có bằng Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

01


Phạm Thị Hoa

Trưởng Ban Kiểm soát

https://mbs.com.vn/media/agopzuiu/pham-thi-hoa.jpg

Bà Phạm Thị Hoa hiện là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán MB (MBS). Bà Hoa tốt nghiệp và bảo vệ Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà Hoa có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Ngân hàng TMCP Quân đội như Phó Giám đốc Chi nhánh Điện Biên Phủ, Phó Giám đốc Khối Kiểm tra kiểm soát nội bộ.

02


Nguyễn Thị Diệp Quỳnh

Thành viên Ban Kiểm Soát

/media/d3igrek2/nguyen-thi-diep-quynh.jpg

Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh hiện là chuyên viên cao cấp, Phòng quản lý các công ty, Khối Đầu tư, Ngân hàng TMCP Quân đội. Bà Quỳnh tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp và bảo vệ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT. Bà Quỳnh đã có 6 năm kinh nghiệm tại Công ty Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital) và hơn 10 năm gắn bó với Ngân hàng TMCP Quân đội.

03


Vũ Thị Hương

Thành viên Ban Kiểm soát

/media/jibpudxp/vu-thu-huong.jpg

Bà Vũ Thị Hương hiện là Trưởng bộ phận Kiểm toán tài chính, Cơ quan Kiểm toán nội bộ, Ngân hàng TMCP Quân đội. Bà Hương tốt nghiệp trường Đại học Hà Nội, ngành Quản trị tài chính với 4 năm kinh nghiệm tại Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và nhiều năm kinh nghiệm tại Ngân hàng TMCP Quân đội.

01

Ông
Phan Anh

Tổng Giám đốc

https://mbs.com.vn/media/tqvbr1fy/3-a-pa.jpg

Ông Phan Anh (tên đầy đủ là Phan Phương Anh) là Thành viên Hội đồng Quản trị và được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) vào ngày 08/06/2022.

Trước khi gia nhập MBS, Ông Phan Anh đã có hơn 15 năm đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital). Ông cũng đồng thời là Chủ tịch Hội đồng đầu tư của Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital Fund.

Trong thời gian công tác tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ông Phan Anh từng thực hiện công việc ở các vị trí như: Chuyên viên phân tích đầu tư dự án, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Giám đốc Khối Ngân quỹ và Ngoại hối (Treasury). Ông cũng là một trong những thành viên đầu tiên của Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long (là tiền thân của Công ty cổ phần Chứng khoán MB - MBS ngày nay) vào năm 2000. Ông có bằng Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

02


Phùng Thị Thanh Hà

Phó Tổng Giám đốc

https://mbs.com.vn/media/5btdplvc/c-ph.jpg

Bà Phùng Thị Thanh Hà hiện là Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác quản trị rủi ro, nghiệp vụ, pháp chế của Công ty CP Chứng khoán MB (MBS). Bà Hà tốt nghiệp Thạc sĩ kinh tế tại trường Đại học Méditerranée - Aix Marseille II (Pháp) chuyên ngành quản trị doanh nghiệp. Bà Hà có nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và có nhiều đóng góp đáng kể trong việc xây dựng và vận hành hệ thống quản trị rủi ro của MBS đảm bảo tái cấu trúc thành công, góp phần vào việc đưa MBS trở thành công ty chứng khoán có vị thế trên thị trường. Trước khi làm việc tại MBS, bà Hà từng giữ nhiều vị trí quản lý tại Ngân hàng TMCP Quân đội như Trưởng Bộ phận tái thẩm định SME, Trưởng Bộ phận tái thẩm định Khách hàng cá nhân, Phó phòng Thẩm định Hội sở và Trưởng phòng Quản trị rủi ro tại MBS.

03

Ông
Lê Thành Nam

Phó Tổng Giám đốc

https://mbs.com.vn/media/kvgl45z5/le-thanh-nam.png

Ông Lê Thành Nam hiện là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khu vực phía nam của Công ty CP Chứng khoán MB (MBS). Ông Nam tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp. Giữ cương vị phụ trách hoạt động của MBS tại Khu vực phía Nam, ông Nam đã xây dựng và thu hút được được đội ngũ môi giới lớn mạnh, tâm huyết, đem lại nhiều bước đột phá về kết quả kinh doanh, góp phần phát triển thương hiệu cũng như mở rộng thị phần của MBS tại khu vực phía nam. Trước khi về MBS, ông Nam từng có nhiều năm đảm nhiệm các chức vụ quan trọng tại các doanh nghiệp như: Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty CP Dịch vụ thương mại Giấy Việt; thành viên HĐQT Công ty CP DIC số 4; thành viên HĐQT Công ty địa ốc Hoàng Quân và thành viên HĐQT Công ty CP Thuốc thú y Cai Lậy.

04

Ông
Lê Văn Tuấn

Thành viên Ban Điều hành

/media/m3idfwzf/le-van-tuan.jpg

Ông Lê Văn Tuấn hiện là thành viên Ban Điều hành, phụ trách Công nghệ thông tin của Công ty CP Chứng khoán MB (MBS). Ông Tuấn tốt nghiệp Thạc sĩ tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội chuyên ngành công nghệ thông tin, thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Benedictine USA. Ông Tuấn có nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt trong ngành tài chính và từng tham gia nhiều dự án lớn về quản trị và phát triển hệ thống CNTT của Ngân hàng MB. Ông Tuấn đã có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ và hệ thống công nghệ thông tin, góp phần giúp MBS đạt được những kết quả quan trọng trong quá trình chuyển dịch số. Trước khi công tác tại MBS, ông Tuấn từng giữ nhiều vị trí quan trọng mảng công nghệ tại Ngân hàng TMCP Quân đội như: Phó Giám đốc Trung tâm CNTT, Giám đốc Trung tâm Phát triển - Khối Công nghệ thông tin và Phó Giám đốc Khối Công nghệ thông tin.

05

Ông
Nguyễn Xuân Cường

Thành viên Ban Điều hành

https://mbs.com.vn/media/am3hwuhx/mr-cuong-_-tvbdh.jpg

Ông Nguyễn Xuân Cường là Thành viên Ban điều hành – Công ty cổ phần chứng khoán MB. 

Ông Cường sinh năm 1989, tốt nghiệp ngành tài chính doanh nghiệp – Trường ĐH KT TP. HCM và bảo vệ Thạc sỹ Chương trình Fulbright Việt Nam

Trước khi về MBS, Ông Cường có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và giữ nhiều chức vụ cao tại Ngân hàng TMCP Quân Đội như: Giám đốc kinh doanh Vùng – Khối SME, Giám đốc CN Bến Tre, Phó Giám đốc Chi nhánh – Chi nhánh Chợ Lớn, Giám đốc MB Nguyễn Tri Phương, Trợ lý Phó Tổng giám đốc…

06


Nguyễn Kim Chung

Giám đốc Tài chính

https://mbs.com.vn/media/dzal05vw/nguyen-kim-chung.jpg

Bà Nguyễn Kim Chung hiện là Giám đốc Tài chính của Công ty CP Chứng khoán MB (MBS). Bà Chung tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng tại Học viện Tài chính, có chứng chỉ kế toán viên chuyên nghiệp (CA) và CPIA Australia. Bà Chung có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại MBS như Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng sàn giao dịch, Trưởng phòng Nghiệp vụ.

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang