Với nền tảng tài chính vững chắc và được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Ngân hàng MB, MBS luôn đáp ứng tốt nhất nhu cầu kinh doanh của đối tác và khách hàng bằng các dịch vụ hỗ trợ tài chính đa dạng. MBS đã xây dựng được một mạng lưới quan hệ với các đối tác cung cấp vốn để hỗ trợ tài chính cho các khách hàng có nhu cầu đầu tư chứng khoán.

Dịch vụ hỗ trợ tài chính của MBS bao gồm:

 • Ứng trước tiền bán;
 • Sức mua ứng trước;
 • Giao dịch ký quỹ (Margin);

Danh mục Margin hiện hành: Click vào đây để xem chi tiết
Danh mục Margin dự kiến hàng quý: Click vào đây để xem chi tiết
Biểu lãi suất dịch vụ tài chính: Click vào đây để xem chi tiết
Chính sách dịch vụ Margin: Click vào đây để xem chi tiết

1. ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN

Để tối ưu hóa nhu cầu sử dụng vốn của khách hàng, Dịch vụ ứng trước tiền bán giúp khách hàng được nhận tiền bán ngay khi sử dụng dịch vụ mà không phải chờ đợi tiền bán về theo quy định. 

 • Phương thức đăng ký/sử dụng dịch vụ:
  • Trực tiếp tại quầy giao dịch
  • Giao dịch trực tuyến
 • Khách hàng có thể ứng trước một phần hoặc toàn bộ số tiền bán
 • Phí ứng trước: do MBS quy định từng thời kỳ, mức phí tối thiểu là 50.000 VNĐ/lần ứng trước. Xem chi tiết tại Biểu lãi suất dịch vụ tài chính.
 • Hoàn trả tiền ứng trước: MBS sẽ tự động trích số tiền đã ứng của Khách hàng và phí ứng trước từ TKGDCK của khách hàng khi tiền bán về tài khoản (T+2).
 • Thời gian thực hiện dịch vụ: Trước 16h hàng ngày hoặc theo thông báo từng thời kỳ của MBS.

2. SỨC MUA ỨNG TRƯỚC

Để tối ưu hóa giao dịch và quay vòng vốn của khách hàng, sức mua ứng trước là dịch vụ MBS cung cấp trước sức mua để Khách hàng sử dụng được ngay dựa trên tiền bán chưa về.

 • Ưu điểm của sản phẩm:
  • Sức mua tự động, không cần ứng từng lần
  • Đăng ký một lần duy nhất
  • Chỉ trả phí dịch vụ nếu lệnh khớp
  • Chỉ chịu phí tương ứng một ngày phí dịch vụ UTTB tính trên số tiền SMUT thực tế sử dụng (Xem chi tiết tại Biểu lãi suất dịch vụ tài chính)

3. GIAO DỊCH KÝ QUỸ

Giao dịch ký quỹ là công cụ sử dụng đòn bẩy trong hoạt động đầu tư của khách hàng. Khách hàng có thể sử dụng một phần vốn vay của MBS để mua các chứng khoán niêm yết nhiều hơn sức mua thông thường

 • Ưu điểm của sản phẩm
  • Không cần ký hồ sơ mỗi lần vay
  • Tự động giải ngân, thu nợ tự động khi tài khoản có tiền
  • Đăng ký một lần duy nhất
  • Tỷ lệ cho vay cao, danh mục cho vay phong phú
  • Sức mua (đòn bẩy) tự động
 • Lãi suất dịch vụ: Xem chi tiết tại Biểu lãi suất dịch vụ tài chính
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang