Quay lại

Ngày đăng: 19/10/2022

Tóm tắt nội dung:

Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt trong tháng 10 sau khi NHNN dừng phát hành tín phiếu và bơm lượng tiền lớn trên thị trường mở. Diễn biến tỷ giá VND/USD tăng mạnh sau khi NHNN nâng biên độ tỷ giá giao ngay lên 5%. KBNN phát hành 10.150 tỷ đồng TPCP trong kỳ với lợi suất trúng thầu tăng nhẹ. Lợi suất TPCP thứ cấp tăng mạnh tại các kỳ hạn so với tháng trước. Khối ngoại bán ròng hơn 678 tỷ đồng TPCP trong kỳ.

 

Báo cáo thị trường trái phiếu tiền tệ - số 15 Tháng 10, 2022
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang