MBS tư vấn cho khách hàng các phương án, thủ tục và yêu cầu pháp lý trong việc phát hành các sản phẩm chứng khoán có tính chất cổ phiếu như cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu chuyển đổi. Là một trong số ít các công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu lớn tại Việt Nam, MBS đã xây dựng được một mạng lưới khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân đa dạng, tạo nên lợi thế để MBS giúp khách hàng huy động vốn thành công thông qua chào bán riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng. MBS cũng cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành để đảm bảo đợt phát hành của khách hàng diễn ra thành công với một mức giá được hai bên thỏa thuận trước.

 

Phân phối các sản phẩm cổ phiếu

MBS có một mạng lưới khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân đa dạng, tạo nên lợi thế để MBS hỗ trợ khách hàng huy động vốn thành công thông qua chào bán riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng. MBS có thể giúp khách hàng dựng sổ (book building) nhu cầu đăng ký nhằm lượng hóa khả năng hấp thụ của thị trường cũng như mức giá có thể phát hành thành công.

Tư vấn về các thủ tục pháp lý

Việc phát hành cổ phiếu đối với các công ty đại chúng liên quan đến nhiều thủ tục pháp lý và các yêu cầu tối thiểu về năng lực tài chính cũng như quản trị doanh nghiệp. MBS sẽ giúp doanh nghiệp rà soát các yêu cầu pháp lý cần thiết để tuân thủ pháp luật.

Bảo lãnh phát hành cổ phiếu

Tùy theo yêu cầu của khách hàng, MBS có thể cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành để đảm bảo đợt phát hành của khách hàng diễn ra thành công với một mức giá thỏa thuận tối thiểu.

Tư vấn phương án phát hành

Việc lựa chọn một phương án phát hành chứng khoán tối ưu có thể mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Bên cạnh việc huy động vốn phục vụ nhu cầu kinh doanh, doanh nghiệp cần cân đối các yếu tố khác như khả năng tiết kiệm thuế, xây dựng một cơ cấu vốn phù hợp an toàn trong con mắt của các nhà tài trợ vốn cũng như các đối tác, khả năng pha loãng cổ phiếu so với tốc độ tăng trưởng về thu nhập, cơ cấu cổ đông, điều kiện thị trường tại thời điểm dự kiến phát hành. Đội ngũ tư vấn của MBS có thể giúp các doanh nghiệp đưa ra một phương án phát hành vốn hiệu quả trong từng giai đoạn nhất định và phù hợp với điều kiện cụ thể của thị trường.

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang