Quay lại

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

 

1. Tổ chức phát hành    : Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

    Mã chứng khoán         : MBS

    Loại chứng khoán       : Cổ phiếu phổ thông

    Mệnh giá                     : 10.000 đồng

    Trụ sở chính                : Tầng M-3-7, Số 3 Liễu Giai, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 

2. Ngày chốt danh sách cổ đông: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 21/02/2019 được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Cổ đông không có điều kiện tham dự họp có thể cử đại diện tham dự hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham dự cuộc họp và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người ủy quyền.

 

3. Nội dung chính cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

    Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết xin mời liên hệ:

Phòng Lưu ký, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.

Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà MB, Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 024 37262600, máy lẻ 3939/ 3911/ 7399.

 

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang