Để thuận tiện cho việc giao dịch chứng khoán lô lẻ của quý khách hàng, MBS thông báo triển khai dịch vụ giao dịch chứng khoán lô lẻ không qua sàn trên các kênh giao dịch online của MBS gồm: S24 và MBS Mobile App.

 1. Quy định về giao dịch lô lẻ:
  • Cổ phiếu lô lẻ là cổ phiếu có khối lượng từ 1 đến 99 cổ phiếu hoặc theo quy định pháp luật từng thời kỳ. Nhà đầu tư có thể chọn giao dịch CP lô lẻ trực tiếp theo quy định của các Sở Giao dịch chứng khoán hoặc bán cho công ty chứng khoán theo chính sách từng công ty chứng khoán.
 2. Cách thực hiện tại MBS:
  • Áp dụng cho Khách hàng đã đăng ký dịch vụ bán chứng khoán lô lẻ online của MBS.
  • MBS thực hiện thu mua cổ phiếu lô lẻ trên sàn HSX và HNX.
  • Khách hàng chỉ cần đăng nhập vào S24/MBS Mobile App và thực hiện bán chứng khoán lô lẻ vào thứ 6 hàng tuần (Thời gian đặt lệnh từ 8h sáng đến 5h30 chiều).
  • Giá giao dịch là giá sàn của cổ phiếu tại ngày hoàn tất giao dịch trên hệ thống MBS (sau khi VSD hoàn thành chuyển quyền sở hữu chứng khoán cho MBS).
  • Phí áp dụng: 0.45% giá trị chứng khoán lô lẻ thực hiện giao dịch.
  • MBS thu mua theo thứ tự ưu tiên lần lượt về khối lượng tròn lô và thời gian đặt lệnh. Trường hợp lệnh bán chưa đủ điều kiện ưu tiên khối lượng tròn lô theo quy định của MBS, lệnh sẽ tiếp tục được treo để chờ thực hiện tại các đợt thu mua tiếp theo.
 3. Lưu ý:
  • MBS mua lại các cổ phiếu lô lẻ theo danh mục thu mua từng giai đoạn. MBS có thể mua lại một phần hoặc toàn bộ khối lượng chứng khoán lô lẻ mà khách hàng đặt bán tùy theo số lượng giao dịch từng giai đoạn.
  • MBS không mua lại cổ phiếu lô lẻ MBB, các cổ phiếu của công ty cùng tập đoàn và các cổ phiếu sắp bị hủy niêm yết, cổ phiếu thuộc diện hạn chế giao dịch hoặc các cổ phiếu ngoài danh mục thu mua từng thời kỳ.
  • Thời gian hoàn thành xử lý thu mua cổ phiếu lô lẻ dự kiến từ 5 đến 7 ngày làm việc kể từ ngày lệnh được xác định bảo đảm các quy định về lô, thời gian đặt lệnh và hồ sơ .

Chính sách Thu mua lô lẻ: Chi tiết xem tại đây.

Danh mục thu mua lô lẻ: Chi tiết xem tại đây.

 

 

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang