Quay lại

Ngày đăng: 04/08/2022

Tóm tắt nội dung:

Trong bối cảnh Chính Phủ đang tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc phát hành cũng như giao dịch trái phiếu doanh nghiệp thông qua dự thảo sửa đổi lần 5 Nghị định số 153/2020/NĐCP, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp diễn ra tương đối trầm lắng trong nửa đầu năm. Tổng khối lượng phát hành trong 6 tháng chỉ đạt hơn 183 nghìn tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2021. Kỳ hạn bình quân các trái phiếu phát hành trong kỳ là 3,2 năm, trong khi lãi suất bình quân là 6,4%/năm. Trái phiếu của nhóm ngân hàng chiếm 49% lượng phát hành, tiếp sau đó là nhóm bất động sản với 24%.
Báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp - số Quý 2, 2022
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang