Quay lại

Ngày đăng: 17/11/2022

  • Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu DBC  với định giá cổ phiếu ở mức 14.800 đồng/cổ phần. Hoạt động của công ty đang gặp khó khăn, lợi nhuận của công ty  giảm  trong năm 2022-2023 nhưng sẽ ổn định và tăng trưởng trở lại khi chu kỳ giá hàng hoá nguyên liệu giảm  trong các năm tiếp sau.
Báo cáo cập nhật tháng 11/2022 cổ phiếu DBC - Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE)
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang