Khi có phát sinh thay đổi các thông tin cá nhân như số chứng minh thư nhân dân (CMTND), địa chỉ liên hệ, số điện thoại… và các thông tin khác, khách hàng cần liên hệ với MBS để thực hiện thay đổi thông tin.

Đối với các thông tin thay đổi liên quan đến họ tên, số chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ liên hệ, khách hàng cần làm thủ tục thay đổi thông tin với MBS và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Một số hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ thay đổi thông tin:

1.  Thay đổi số CMTND: hồ sơ chuẩn bị:

 • Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin theo mẫu của MBS có ghi đầy đủ lý do điều chỉnh, có chữ ký xác nhận của khách hàng, nhân viên giao dịch và kiểm soát của MBS.
 • CMTND mới bản gốc và 1 trong số các giấy tờ sau:
  • Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (công an/quân đội…) về việc thay đổi số CMTND cũ và mới của khách hàng;
  • Sổ hộ khẩu (có ghi số CMTND cũ và CMTND thay đổi); 
  • CMTND cũ (bản có công chứng)/hộ chiếu có ghi số CMTND cũ.

2.  Thay đổi ngày cấp CMTND: hồ sơ chuẩn bị:

 • Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin theo mẫu của MBS có ghi đầy đủ lý do điều chỉnh, có chữ ký xác nhận của khách hàng, nhân viên giao dịch và kiểm soát của MBS.
 • CMTND mới bản gốc của khách hàng.

3. Thay đổi họ và tên khách hàng: hồ sơ chuẩn bị:

 • Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin theo mẫu của MBS có ghi đầy đủ lý do điều chỉnh, có chữ ký xác nhận của khách hàng, nhân viên giao dịch và kiểm soát của MBS.
 • CMTND mới bản gốc của khách hàng. 
 • Giấy xác nhận của cơ quan chính quyền địa phương hoặc công an xác nhận việc đổi họ tên của khách hàng.

4. Thay đổi địa chỉ liên hệ hoặc địa chỉ thường trú của khách hàng: hồ sơ chuẩn bị:

 • Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin theo mẫu của MBS có ghi đầy đủ lý do điều chỉnh, có chữ ký xác nhận của khách hàng, nhân viên giao dịch và kiểm soát của MBS.
 • CMTND bản gốc của khách hàng.

5. Thay đổi họ tên và thông tin CMTND của khách hàng: hồ sơ chuẩn bị:

 • Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin (Mẫu 05/LK) ghi đầy đủ thông tin và lý do điều chỉnh của khách hàng.
 • CMTND cũ và mới của khách hàng.
 • Giấy xác nhận của cơ quan chính quyền địa phương hoặc công an xác nhận việc đổi họ tên của khách hàng.
 • Bản sao y bản chính hợp đồng mở tài khoản của khách hàng (01 bản).
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang