Ngày đăng Tên công việc Địa điểm Ngày hết hạn
13/04/2022 Manager of Institutional Client Services HCM department/ ICS Division TP Hồ Chí Minh 30/04/2022
22/10/2020 Giám đốc Ban Chiến lược (Head of PMO) Hà Nội 30/11/2020
12/08/2020 Giám đốc Nhân sự Hà Nội 31/10/2020
12/08/2020 GIÁM ĐỐC MARKETING & TRUYỀN THÔNG Hà Nội 31/10/2020
04/03/2019 Giám đốc Truyền thông Marketing Hà Nội 30/03/2019
18/09/2018 Giám đốc Đầu tư TP Hồ Chí Minh 31/12/2018
04/05/2018 Trưởng phòng Đào tạo Hà Nội 31/01/2019
06/03/2018 Phó phòng Kinh doanh và phân phối trái phiếu Hà Nội 05/04/2018
25/10/2017 Trưởng Ban pháp chế Hà Nội 20/11/2017
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang