Quay lại

Số: 38/2020/MBS/HĐQT-TB

                Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2020

 

THÔNG BÁO

(V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Tên tổ chức phát hành         : Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Mã chứng khoán                         : MBS

Loại chứng khoán                       : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá                                     : 10.000 đồng

Trụ sở chính                                : Tầng M-3-7, Số 3 Liễu Giai, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

2. Ngày chốt danh sách cổ đông: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 14/05/2020 được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Cổ đông không có điều kiện tham dự họp có thể cử đại diện tham dự hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham dự cuộc họp và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người ủy quyền.

3. Nội dung chính: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin mời liên hệ:

Phòng Lưu ký, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.

Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà MB, Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 024.37262600/máy lẻ 3939/3900.

Trân trọng thông báo!

 

                                                                       

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH          

 

 

 

 

LÊ QUỐC MINH     

 
Đính kèm:
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang