Chứng quyền

1. KIẾN THỨC CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

Chứng quyền có bảo đảm là chứng khoán cho phép người sở hữu được QUYỀN mua hoặc bán chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành chứng quyền đó theo một mức giá đã được xác định trước, tại hoặc trước một thời điểm đã được ấn định.

Các nội dung quan trọng của chứng quyền

Thông tin cơ bản của một chứng quyền

2. GIAO DỊCH CHỨNG QUYỀN TRÊN TTCK VIỆT NAM

3. LỢI ÍCH VÀ RỦI RO KHI GIAO DỊCH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

Lợi ích

Tỷ suất sinh lời cao: Thông qua đòn bẩy tài chính, CW có khả năng tăng hiệu quả (mức sinh lời) đầu tư từ 5 đến 40 lần.

Phòng ngừa rủi ro: Với mức lỗ được xác định trước là khoản phí mua quyền, CW là công cụ phòng ngừa rủi ro hữu ích khi nhà đầu tư lo ngại bị tác động tiêu cực bởi sự biến động bất lợi của thị trường đến danh mục tài sản của mình.

Dễ dàng tiếp cận: Nhà đầu tư có thể dễ dàng đăng ký mua CW vào thời điểm tổ chức phát hành chào bán tại thị trường sơ cấp hoặc mua trên thị trường thứ cấp sau khi CW được niêm yết trên SGDCK. Ngoài ra nhà đầu tư không bị hạn chế về tỷ lệ sở hữu trừ việc không được giao dịch ký quỹ đối với CW

Tính thanh khoản cao: CW luôn được đảm bảo giao dịch và thanh tóan bởi tổ chức phát hành. Không có trường hợp nhà đầu tư không thể bán lại CW đã mua cho công ty chứng khóan đã phát hành ra CW đó.

Rủi ro

Rủi ro đòn bẩy: Đòn bẩy tài chính khiến cho mức sinh lời cho nhà đầu tư được gia tăng rất mạnh nếu thị trường diễn biến đúng như kỳ vọng của họ. Tuy nhiên, nếu thực tế thị trường không như dự đoán, họ có thể thua lỗ nhiều hơn so với việc đầu tư trên thị trường Chứng khoán Cơ sở, thậm chí NĐT có khả năng mất toàn bộ số vốn đầu tư (số tiền đã bỏ ra để mua CW)

Rủi ro chứng khoán cơ sở: Những biến động của của chứng khoán cơ sở có thể tạo ra những tác động lớn đến giá của CW. Nếu chứng khoán cơ sở bị tạm dừng giao dịch hoặc hủy niêm yết thì dẫn đến CW cũng bị tạm dừng giao dịch hoặc hủy niêm yết.

Biến động giá: Giá CW thường xuyên thay đổi và chịu tác động từ nhiều yếu tố như lãi suất, cổ tức, cung-cầu… Điều này khiến cho chênh lệch giá CW giữa các thời điểm mua và bán của NĐT không phải lúc nào cũng tạo ra lợi nhuận.

Vòng đời giới hạn: Chứng quyền luôn có vòng đời hữu hạn. Do đó vào thời điểm đáo hạn, nhà đầu tư sẽ không được tiếp tục nắm giữ CW như đầu tư cổ phiếu mà sẽ được thanh toán tiền hoặc mất khoản phí mua chứng quyền ban đầu.

Rủi ro tổ chức phát hành: Rủi ro có thể phát sinh khi tổ chức phát hành bị phá sản hoặc gặp khó khăn về tài chính dẫn đến không thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho NĐT khi CW đáo hạn hay nhà đầu tư quyết định thực hiện quyền.

-

4. MBS - NHÀ PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

PHÂN BIỆT CHỨNG QUYỀN VÀ CÁC SẢN PHẨM CHỨNG KHOÁN KHÁC

 
  Hợp đồng tương lai Chứng quyền có bảo đảm Hợp đồng quyền chọn
Tổ chức phát hành Sở Giao dịch Chứng khoán Tổ chức tài chính Sở Giao dịch Chứng khoán
Thị trường giao dịch Thị trường phái sinh & mở tài khoản mới giao dịch tương lai Thị trường cơ sở & dùng tài khoản chứng khoán hiện tại để giao dịch Thị trường chứng khoán phái sinh
Điều khoản sản phẩm Do sở GDCK ban hành & chuẩn hóa những điều khoản Do tổ chức phát hành quy định, điều khoản sẽ khác nhau với từng sản phẩm phát hành Do sở GDCK ban hành & chuẩn hóa những điều khoản
Khối lượng niêm yết Số lượng hợp đồng giao dịch phụ thuộc vào cung cầu Số lượng khi phát hành được quy định trong thời gian cụ thể Số lượng hợp đồng giao dịch phụ thuộc vào cung cầu
Bán khống Có thể mở vị thế bán hợp đồng tương lai khi chưa nắm giữ Không thể bán chứng quyền khi chưa nắm giữ Có thể bán quyền chọn mà không cần phải có nắm giữ

 

CÁCH ĐỌC MÃ CHỨNG QUYỀN 

 

Ví dụ: 

CPNJ01MBS19CE:

  + Chứng quyền mua cổ phiếu PNJ (Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận)

  + Được phát hành đợt 01 bởi MBS (Công ty Cổ phần Chứng khoán MB) năm 2019

  + Có kiểu thực hiện chứng quyền là kiểu châu Âu

- CHPG01MBS19CE: 

  + Chứng quyền mua cổ phiếu HPG (Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát)

  + Được phát hành đợt 01 bởi MBS (Công ty Cổ phần Chứng khoán MB) năm 2019

  + Có kiểu thực hiện chứng quyền là kiểu châu Âu

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

 

Hướng dẫn giao dịch Chứng quyền phát hành lần đầu xem tại đây

THÔNG TIN CHỨNG QUYỀN MBS

1. THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM - MÃ CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ PNJ

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 30/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/06/2019)

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng M-3-7 Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

3. Số điện thoại: 024. 3726 2600

4. Số Fax: 024. 3726 2755

5. Thông tin về chứng quyền phát hành:

    - Tên chứng quyền: Chứng quyền CPNJ01MBS19CE

    - Tên (mã) chứng khoán cơ sở: PNJ

    - Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

    - Đợt phát hành: 01

    - Loại chứng quyền (mua/bán): Mua

    - Kiểu thực hiện (châu Âu/Mỹ): Châu Âu

    - Phương thức thực hiện chứng quyền (tiền/chuyển giao chứng khoán cơ sở): Bằng tiền mặt

    - Ngày phát hành: 10/06/2019

    - Thời hạn: 03 tháng

    - Ngày đáo hạn: 10/09/2019 (03 tháng kể từ ngày phát hành)

    - Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1

    - Giá thực hiện (chỉ số thực hiện): 78.800 đồng

    - Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán: 2.200.000.000 đồng

6. Số lượng đăng ký phát hành: 1.000.000 chứng quyền

7. Giá phát hành: 1.700 đồng/chứng quyền

8. Số lượng chứng quyền đã phát hành (trường hợp thông báo phát hành bổ sung): Không có

10. Số lượng đăng ký mua/lần: Tối thiểu: 1.000 chứng quyền, Tối đa: 300.000 chứng quyền (Nếu số lượng đăng ký > số lượng phát hành, MBS sẽ thực hiện phân bổ theo tỷ lệ quy định)

11. Thời gian nhận đăng ký mua: Trước 15h00 hàng ngày. Kể từ ngày 10/06/2019 đến hết ngày 12/06/2019.

12. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

    - Nhà đầu tư có thể thực hiện mua qua các hình thức sau:

        +  Qua kênh Online: Nhà đầu tư truy cập http://stock24.mbs.com.vn

      + Qua mạng lưới Sở Giao dịch/Chi nhánh của MBS: Chi tiết liên hệ, địa điểm  Nhà đầu tư vui lòng xem tại thông tin trên website của MBS.

    - Bản cáo bạch đã được UBCKNN chấp thuận: Nhà đầu tư tham khảo tại website của MBS https://mbs.com.vn

13. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua chứng quyền:

    - Tên NH: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

    Địa chỉ trụ sở: Tháp BIDV, số 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

    - Chi nhánh NH: BIDV – Hà Thành

    Địa chỉ: Số 74 phố Thợ Nhuộm, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

    - Số ĐT: 024.39362086     Fax: 024.39362095

14. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư: 

MBS cam kết thực hiện các nghĩa vụ theo đúng các nội dung đã cam kết trên Bản Cáo bạch được UBCKNN chấp thuận.

 

Các tài liệu liên quan:

1. Giấy chứng nhận

2. Thông báo phát hành

3. Bản cáo bạch 

4. Mẫu đăng ký mua

 
2. THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM - MÃ CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ HPG

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 31/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/06/2019)

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng M-3-7 Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

3. Số điện thoại: 024. 3726 2600

4. Số Fax: 024. 3726 2755

5. Thông tin về chứng quyền phát hành:

    - Tên chứng quyền: Chứng quyền CHPG01MBS19CE

    - Tên (mã) chứng khoán cơ sở: HPG

    - Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

    - Đợt phát hành: 01

    - Loại chứng quyền (mua/bán): Mua

    - Kiểu thực hiện (châu Âu/Mỹ): Châu Âu

    - Phương thức thực hiện chứng quyền (tiền/chuyển giao chứng khoán cơ sở): Bằng tiền mặt

    - Ngày phát hành: 10/06/2019

    - Thời hạn: 03 tháng

    - Ngày đáo hạn:  10/09/2019  (03 tháng kể từ ngày phát hành)

    - Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1

    - Giá thực hiện (chỉ số thực hiện): 22.900 đồng

    - Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán: 2.800.000.000 đồng

6. Số lượng đăng ký phát hành: 2.000.000 chứng quyền

7. Giá phát hành: 1.200 đồng/chứng quyền

8. Số lượng chứng quyền đã phát hành (trường hợp thông báo phát hành bổ sung): Không có

10. Số lượng đăng ký mua/lần:  Tối thiểu: 1.000 chứng quyền, Tối đa: 300.000 chứng quyền (Nếu số lượng đăng ký > số lượng phát hành, MBS sẽ thực hiện phân bổ theo tỷ lệ quy định)

11. Thời gian nhận đăng ký mua: Trước 15h00 hàng ngày. Kể từ ngày 10/06/2019 đến hết ngày 12/06/2019

12. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

    - Nhà đầu tư có thể thực hiện mua qua các hình thức sau:

        + Qua kênh Online: Nhà đầu tư truy cập http://stock24.mbs.com.vn

      + Qua mạng lưới Sở Giao dịch/Chi nhánh của MBS: Chi tiết liên hệ, địa điểm  Nhà đầu tư vui lòng xem tại thông tin trên website của MBS.

    - Bản cáo bạch đã được UBCKNN chấp thuận: Nhà đầu tư tham khảo tại website của MBS https://mbs.com.vn

13. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua chứng quyền:

    - Tên NH: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

    Địa chỉ trụ sở: Tháp BIDV, số 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

    - Chi nhánh NH: BIDV – Hà Thành

    Địa chỉ: Số 74 phố Thợ Nhuộm, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

    Số ĐT: 024.39362086      Fax: 024.39362095

14. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư: 

MBS cam kết thực hiện các nghĩa vụ theo đúng các nội dung đã cam kết trên Bán Cáo bạch được UBCKNN chấp thuận

 

Các tài liệu liên quan:

1. Giấy chứng nhận

2. Thông báo phát hành

3. Bản cáo bạch 

4. Mẫu đăng ký mua

ĐỊNH GIÁ CHỨNG QUYỀN THEO BLACKS SCHOLES

Quý khách vui lòng bấm vào đây để tải file Excel định giá chứng quyền theo BLACKS SCHOLES!

ĐÀO TẠO VÀ HỘI THẢO

Ẩn