Quay lại

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 15 DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
SỞ HỮU

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB xin thông báo kết quả đấu giá theo lô cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì đường thủy nội địa số 15 do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sở hữu vào ngày 15/11/2022 như sau:

 1. Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
 2. Doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì đường thủy nội địa số 15
  Địa chỉ: Số 720, quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
  Vốn điều lệ: 7.402.560.000 đồng
 3. Tổng số lượng cổ phần chào bán: 386.722 cổ phần
 4. Số lô cổ phần chào bán: 01 lô
 5. Số lượng cổ phần của 1 lô cổ phần chào bán: 386.722 cổ phần
 6. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
 7. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
 8. Giá khởi điểm 01 lô cổ phần: 27.559.000.000 đồng/lô cổ phần
 9. Phương thức bán: Bán đấu giá công khai theo lô cổ phần
 10. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 02 nhà đầu tư, trong đó:
  • Cá nhân trong nước: 02 nhà đầu tư
  • Tổ chức trong nước: 0 nhà đầu tư
 11. Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua: 773.444 cổ phần, trong đó:
  • Cá nhân trong nước: 773.444 cổ phần
  • Tổ chức trong nước: 0 cổ phần
 12. Tổng số phiếu tham dự hợp lệ: 2 phiếu
 13. Tổng số lượng cổ phần đặt mua hợp lệ: 773.444 cổ phần
 14. Giá đặt mua cao nhất: 27.560.000.000 đồng/lô cổ phần
 15. Giá đặt mua thấp nhất: 27.559.000.000 đồng/lô cổ phần
 16. Giá đấu thành công: 27.560.000.000 đồng/lô cổ phần
 17. Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá: 01 nhà đầu tư (trong đó: cá nhân: 01 nhà đầu tư; tổ chức: 0 nhà đầu tư)
 18. Tổng số cổ phần bán được: 386.722 cổ phần
 19. Tổng giá trị cổ phần bán được: 27.560.000.000 đồng
 20. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/11/2022 đến ngày 22/11/2022.
 21. Thời gian hoàn trả tiền cọc của nhà đầu tư được nhận lại tiền đặt cọc: Từ ngày 16/11/2022 đến ngày 22/11/2022.

 

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang