1. QUY TRÌNH GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH - HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI TẠI MBS

Bước 1: Mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh

+ Nhà đầu tư muốn mở tài khoản phái sinh cần mở tài khoản chứng khoán cơ sở tại MBS.

+ Trường hợp Nhà đầu tư chưa có tài khoản chứng khoán cơ sở tại MBS vui lòng đăng ký mở tài khoản online tại đây.

+ Trường hợp Nhà đầu tư đã có tài khoản chứng khoán cơ sở tại MBS, vui lòng liên hệ trực tiếp Tổng đài 19009088 hoặc gọi điện cho Nhân viên quản lý tài khoản để được hướng dẫn.

Bước 2: Nộp tiền ký quỹ

Để có thể đặt lệnh giao dịch mua bán trên tài khoản phái sinh, Nhà đầu tư cần nộp tiền vào Tài khoản phái sinh tại MBS và nộp ký quỹ lên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) theo hướng dẫn tại đây.

Bước 3: Giao dịch phái sinh

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua bán khi đảm bảo điều kiện về ký quỹ qua các kênh giao dịch của MBS:

- Giao dịch qua MBS Mobile app: Tải app MBS Mobile tại đây

- Giao dịch qua S24: https://S24.mbs.com.vn

- Giao dịch qua Contact24

Để thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh qua điện thoại, khách hàng thực hiện như sau:

+ Bước 1: Gọi điện đến tổng đài 19009088, chọn nhánh 3.

+ Bước 2: Nhập số tài khoản và mật khẩu giao dịch qua điện thoại.

+ Bước 3: Gặp và đưa yêu cầu lệnh đặt cho nhân viên giao dịch.

- Giao dịch tại sàn

Khách hàng là chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền hợp pháp chỉ cần mang theo CMND đến các điểm giao dịch của MBS để thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh.

Bước 4: Theo dõi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ

+ Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ (AR) của tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh của Nhà đầu tư phải đảm bảo tỷ lệ AR duy trì theo chính sách MBS từng thời kỳ.

+ Trường hợp tỷ lệ AR của tài khoản vượt tỷ lệ AR duy trì thì Nhà đầu tư có nghĩa vụ bổ sung tài sản ký quỹ hoặc đóng bớt số lượng vị thế nắm giữ để đảm bảo tỷ lệ AR duy trì theo quy định.

+ Trường hợp Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh của Nhà đầu tư vi phạm tỷ lệ AR xử lý theo chính sách MBS từng thời kỳ, Nhà đầu tư có nghĩa vụ nộp bổ sung kỹ quỹ hoặc đóng bớt số lượng vị thế nắm giữ ngay khi vi phạm để đảm bảo tỷ lệ AR duy trì theo quy định. MBS thực hiện xử lý vị thế/tài sản ký quỹ trên tài khoản của Nhà đầu tư kể từ ngày làm việc liền sau ngày vi phạm.

Bước 5: Thanh toán nghĩa vụ

+ Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh của Nhà đầu tư được hạch toán lãi lỗ hàng ngày dựa trên các lệnh giao dịch mở đóng vị thế.

+ Lãi lỗ được tính toán dựa trên chênh lệch giá mua/bán hợp đồng tương lai với giá đóng cửa của hợp đồng tương lai hoặc chênh lệch của giá đóng/mở vị thế.

+ Đối với các hợp đồng tại ngày đáo hạn, lãi/lỗ sẽ được tính toán dựa trên giá đóng cửa của chỉ số cơ sở tại ngày đáo hạn của hợp đồng tương lai.

Trường hợp tài khoản có lãi vị thế, MBS thực hiện hạch toán tiền lãi trên tài khoản Nhà đầu tư. Trường hợp tài khoản có lỗ vị thế, Nhà đầu tư phải nộp tiền hoặc rút tiền ký quỹ vào tài khoản phái sinh để MBS chuyển tiền thanh toán theo quy định của cơ quan quản lý.

2. QUY ĐỊNH GIAO DỊCH

- Hợp đồng tương lai Chỉ số cổ phiếu VN30: Xem chi tiết tại đây

- Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ: Xem chi tiết tại đây

3. CÁC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

- Hướng dẫn sử dụng S24: Click vào đây để xem chi tiết

- Hướng dẫn sử dụng lệnh điều kiện phái sinhClick vào đây để xem chi tiết

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang