Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) xin thông báo về việc mất và đề nghị cấp lại giấy chứng nhận trái phiếu như sau:

1. Người sở hữu trái phiếu: Phạm Tài Trường

 • Số CMT: 079060003345
 • Nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư, ngày cấp: 14/04/2017
 • Địa chỉ liên hệ: 97/3 Phạm Thái Bường, P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM
 • Số lượng trái phiếu sở hữu: 200 (Hai trăm) trái phiếu
 • Tổng giá trị trái phiếu tính theo mệnh giá: 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng

2. Người sở hữu trái phiếu: Phạm Tài Trường

 • Số CMT: 079060003345
 • Nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư, ngày cấp: 14/04/2017
 • Địa chỉ liên hệ: 97/3 Phạm Thái Bường, P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM
 • Số lượng trái phiếu sở hữu: 100 (Một trăm) trái phiếu
 • Tổng giá trị trái phiếu tính theo mệnh giá: 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng

3. Người sở hữu trái phiếu: Lê Vũ Anh

 • Số CMT: 012040712  Nơi cấp: CA Hà Nội, ngày cấp: 22/04/2010
 • Địa chỉ liên hệF708 3C KĐT Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh, TừLiêm
 • Số lượng trái phiếu sở hữu: 01 (Một) trái phiếu
 • Mệnh giá: 1.000.000 (Một tỷ) đồng
 • Tổng giá trị trái phiếu tính theo mệnh giá: 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiều nại, tranh chấp nào MBS sẽ thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu nêu trên

Thông tin liên hệ tại MBS:

Phòng Nghiệp Vụ KVPN - Công ty cổ phần chứng khoán MB - CN HồChí Minh

SĐT: 08.39203388 - ext: 171-174

Email: van.nguyenthi@mbs.com.vn

 

Ẩn