Thông báo đấu giá cổ phần của CTCP Điện cơ Thống Nhất do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội sở hữu

 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 6.707.000 cổ phần
 • Loại cổ phần đấu giá: cổ phần phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 42.400 đồng/cổ phần
 • Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều  kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Điện cơ Thống Nhất do Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội sở hữu.
 • Số lượng cổ phần mua tối thiểu: 100 cổ phần
 • Số lượng cổ phần mua tối đa: 6.707.000 cổ phần
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Cách đặt giá:
  • Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu đấu giá và chỉ được ghi tối đa 02 (hai) mức giá đặt mua; khối lượng đặt mua của mỗi mức giá tối thiểu là 100 cổ phần và đặt theo bội số của 100; giá đặt mua phải theo bội số của 100; tổng khối lượng đặt mua của các mức giá đúng bằng số cổ phần đã đăng ký.
  •  (các quy định khác về Giá đặt mua theo quy chế đấu giá đính kèm)
 • Thời gian, địa điểm phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
  • Từ 8 giờ 00 phút ngày 05 tháng 03 năm 2018 đến 15 giờ 30 phút ngày 23 tháng 03 năm 2018 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
 • Số tài khoản nộp tiền cọc bằng VNĐ:
  • KHU VỰC HÀ NỘI
  • Chủ tài khoản : Công ty Cổ phần chứng khoán MB
  • Số tài khoản : 009.110.000.4009
  • Tại NH : MB – Sở Giao Dịch
  • Nội dung: “họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày cấp và nơi cấp); nộp tiền đặt cọc mua….cổ phần của CTCP Điện cơ Thống Nhất”
  • KHU VỰC HCM
  • Chủ tài khoản : Công ty Cổ phần chứng khoán MB – CN HCM
  • Số tài khoản : 10201.001.27002
  • Tại NH : MB – Sở Giao Dịch2
  • Nội dung: “họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày cấp và nơi cấp); nộp tiền đặt cọc mua….cổ phần của CTCP Điện cơ Thống Nhất”
 • Thời gian nộp phiếu đấu giá:
  • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28 tháng 03 năm 2018
 • Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 30 tháng 03 năm 2018 tại:
  • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
  • Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
 • Thời gian, địa điểm nhận thông báo kết quả ĐG và thanh toán tiền mua cổ phần:
  • Nhà đầu tư nhận kết quả đấu giá trực tiếp tại các Đại lý đấu giá trong vòng 04 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (từ ngày 02 tháng 04 năm 2018 đến ngày 05 tháng 04 năm 2018).
  • nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần từ ngày 31  tháng 03 năm 2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 09 tháng 04 năm 2018. Thời gian thanh toán được tính là thời điểm đại lý đấu giá (nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký) nhận được tiền.
 • Thời gian, địa điểm nhận lại tiền đặt cọc:
  • trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc bán cổ phần (Từ ngày 03 tháng 04 năm 2018 đến ngày 06 tháng 04 năm 2018).
 • Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
  • Công ty CP Chứng khoán MB: Tòa nhà MB, Số 03 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại: (84.24) 3.726 2600 Fax: (84.24) 3.726 2601 . Website: www.mbs.com.vn
  • Công ty CP Chứng khoán MB – Chi nhánh HCM: Tầng 06 Tòa nhà Sunny Tower Số 259, đường Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Quận 1, TP HCM, Điện thoại: (84.28) 3920 3388, Fax: (84.28) 3920 3355

Đính kèm:

1. Quy chế đấu giá

2. Bản công bố thông tin

3. Công văn chấp thuận của UBCKNN

4. Điều lệ

5. Chứng nhận sở hữu cổ phần

6. Danh mục doanh nghiệp thoái vốn

7. Lựa chọn đơn vị tư vấn

8. Phê duyệt đấu giá và phương thức

9. Báo cáo tài chính 2015

10. Báo cáo tài chính 2016

11. Báo cáo tài chính 9 tháng 2017

12. Thông báo bán đấu giá

13. Đơn đăng ký đấu giá

14. Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá

Ẩn