Quay lại

     Số: 13/2022/MBS/HĐQT-TB

                                   Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2022  

THÔNG BÁO

(V/v: Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và hủy danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 24/01/2022)

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tạm hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm năm 2022 và hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 24 tháng 01 năm 2022 như sau:

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Mã chứng khoán  : MBS
Loại chứng khoán  : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng
Trụ sở chính : Tầng 7-8, tòa nhà MB, Số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Ngày 28/01/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) đã gửi đến Quý cổ đông Thông báo số 08/2022/MBS/HĐQT-TB về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (dự kiến họp ngày 25/02/2022).

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB chưa thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo thông báo nêu trên.

Do đó, Công ty kính báo cáo Quý cổ đông về việc tạm hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 theo Thông báo số 08/2022/MBS/HĐQT-TB và hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 24 tháng 01 năm 2022 như trên. Công ty sẽ gửi lại Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sau khi có kế hoạch cụ thể.

Trân trọng thông báo!

                                                                       

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH

LÊ VIẾT HẢI

Để biết thêm thông tin chi tiết xin mời liên hệ:

  • Bộ phận Lưu ký, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.
  • Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
  • Điện thoại liên hệ: 024.37262600/máy lẻ 6873/6874

- TB Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 24 tháng 01 năm 2022: chi tiết xem tại đây.

- NQ Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 24 tháng 01 năm 2022: chi tiết xem tại đây.

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang