Quay lại

Thông báo về việc bán giải chấp chứng khoán của khách hàng ngày 21/11/2022

  1. Khách hàng Đỗ Quý Hải dự kiến bán giải chấp mã HPX: chi tiết xem tại đây.
  2. Khách hàng Đỗ Quý Đường dự kiến bán giải chấp mã HPX: chi tiết xem tại đây.
  3. Khách hàng Chu Thị Lương dự kiến bán giải chấp mã HPX: chi tiết xem tại đây.
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang