Biểu phí


1. Biểu phí giao dịch chứng khoán cơ bản

1.1. Biểu phí giao dịch chứng khoán qua các kênh giao dịch:

 Giá trị giao dịch/ ngày/ tài khoản dịch vụ  Tỷ lệ phí qua các kênh giao dịch
Broker/ Sàn Contact24 Stock24 M.Stock24/Home24
<100 triệu VNĐ 0,35% 0,35% 0,30% 0,30%
100-300 triệu VNĐ 0,325% 0,325% 0,30% 0,30%
300-500 triệu VNĐ 0,30% 0,30% 0,25% 0,25%
500-700 triệu VNĐ 0,25% 0,25% 0,20% 0,20%
700-1000 triệu VNĐ 0,20% 0,20% 0,15% 0,15%
>1.000 triệu VNĐ 0,15% 0,15% 0,15% 0,15%
         

Trong trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn chuyên sâu: Áp dụng phí theo thỏa thuận.

1.2. Phí giao dịch lô lẻ:

Giao dịch cổ phiếu lẻ: 10%/ Tổng giá trị chứng khoán lô lẻ thực hiện giao dịch.

1.3. Phí giao dịch Trái phiếu:

Phí giao dịch trái phiếu Khách hàng phổ thông: 0,1%/ Tổng giá trị giao dịch/ Tài khoản dịch vụ.

Phí giao dịch trái phiếu cho Khách hàng VIP: 0,02%- 0,1%/ Tổng giá trị giao dịch/ Tài khoản dịch vụ.

Ghi chú: Mức phí giao dịch chứng khoán áp dụng với Khách hàng tuân theo biểu phí giao dịch chứng khoán tiêu chuẩn hoặc tuân theo mức phí giao dịch áp dụng khác (nếu có).

2. Biểu phí giao dịch chứng khoán phái sinh

Biểu phí giao dịch chứng khoán phái sinh tại MBS:

Phí giao dịch đóng/mở trong ngày

Phí giao dịch qua đêm/đáo hạn hợp đồng

5.000 đồng/HĐ/Lượt

5.000 đồng/HĐ/Lượt

 

Phí giao dịch trên không bao gồm các khoản phí dịch vụ khác của Cơ quan Quản lý: Phí chuyển tiền, Thuế giao dịch, Phí giao dịch/Phí quản lý vị thế/Phí quản lý tài sản ký quỹ của SGDCK và TTLK, cụ thể:

 

STT

Loại phí

Mức thu

Theo yêu cầu của CQQL

1

Phí chuyển tiền nộp/rút tiền ký quỹ (Thu hộ ngân hàng)

5,500đ/giao dịch (đã bao gồm VAT)

 

2

Giá dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh

-   Hợp đồng tương lai chỉ số: 3.000 đồng/Hợp đồng/Lượt.

Sở Giao Dịch Chứng Khoán

-   Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ: 5.000 đồng/Hợp đồng/Lượt.

3

Giá dịch vụ quản lý vị thế

3.000 đồng/Hợp đồng/tài khoản/ngày

Trung Tâm Lưu Ký

4

Giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ

0,003% Giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ (Tiền + Giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/Tài khoản/Tháng (tối đa không quá 2.000.000 đồng/Tài khoản/Tháng, tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng/tài khoản/tháng)

5

Thuế

Thuế TNCN = Giá chuyển nhượng từng lần x 0,1%;
Trong đó:
 - Giá chuyển nhượng từng lần = (Giá thanh toán HĐTL x Hệ số nhân HĐ x Số lượng hợp đồng x tỷ lệ ký quỹ ban đầu) /2
 - Tỷ lệ ký quỹ ban đầu:13% (theo quy định hiện tại  của VSD)
 - Hệ số nhân HĐ: 100.000

Cơ quan Thuế

3. Biểu phí lưu ký chứng khoán

3.1. Lưu ký chứng khoán:

0,3 VNĐ/ 1 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/ tháng.

0,2 VNĐ/ 1 trái phiếu/ tháng.

3.2. Chuyển khoản để thanh toán giao dịch BÁN chứng khoán

Mức phí: 0,5 VNĐ/ 1 chứng khoán/ 1 lần chuyển khoản/1 mã (tối đa không quá 500.000 VNĐ/ 1 lần/ 1 mã chứng khoán).

3.3. Chuyển quyền sở hữu không qua hệ thống giao dịch của SGDCK

Đối với chuyển nhượng chứng khoán từ MBS sang CTCK khác:

 • Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật.

  Các trường hợp chuyển nhượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

 •  
 • 0,2% giá trị giao dịch

  (tối thiểu 100.000 VNĐ, cộng thêm phí chuyển tiền nếu có)

Đối với chuyển nhượng chứng khoán từ CTCK khác về MBS:

 • Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật.

  Các trường hợp chuyển nhượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

 •  
 • 0,1% giá trị giao dịch

  (tối thiểu 100.000 VNĐ, cộng thêm phí chuyển tiền nếu có)

Biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán:

 • Trừ các trường hợp biếu, tặng, cho, thừa kế giữa vợ với chồng, giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu, giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể, giữa ông nội, bà nội với cháu nội, giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, giữa anh, chị, em ruột với nhau.

 •  
 • 0,2% giá trị giao dịch

  (tối thiểu 100.000 VNĐ, cộng thêm phí chuyển tiền nếu có)

Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán giữa hai TKGDCK tại MBS

 • Bên chuyển nhượng.

 •  
 • 0,2% giá trị giao dịch

  (tối thiểu 100.000 VNĐ, cộng thêm phí chuyển tiền nếu có)

 • Bên nhận chuyển nhượng.

 •  
 • 0,1% giá trị giao dịch

  (tối thiểu 100.000 VNĐ, cộng thêm phí chuyển tiền nếu có)

3.4. Phong tỏa, giải tỏa và theo dõi tài khoản/tài sản cầm cố

Chặn chức năng tài khoản tại MBS: Miễn phí

Phong tỏa chứng khoán. Mức phí:

Phí thu cho MBS:

             0,2% theo mệnh giá
             Tối thiểu 50.000 VNĐ/ Hợp đồng, tối đa 2.000.0000 VNĐ/ Hợp đồng. 

Phí thu cho VSD:

             Nếu có, theo quy định của VSD từng thời kỳ      

Xử lý tài sản phong tỏa cầm cố. Mức phí:

             0,3%/ Giá trị giao dịch

             Tối thiểu 100.000 VNĐ

Xác nhận tình trạng phong tỏa/giải tỏa tài khoản/tài sản cầm cố. Mức phí:

             50.000 VNĐ/ lần, tối đa 3 bản

             Từ bản thứ 4 thu 100.000 VNĐ/ bản

Giải tỏa chứng khoán: Miễn phí

3.5. Rút chứng khoán

Mức phí: 100.000 VNĐ/ 1 hồ sơ

3.6. Chuyển khoản chứng khoán theo yêu cầu của Khách hàng

Áp dụng trong trường hợp Khách hàng không đóng tài khoản, chỉ chuyển khoản chứng khoán sang tài khoản chứng khoán của Khách hàng mở tại CTCK khác.

Mức phí: 1 VNĐ/ 1 chứng khoán/ 1 lần chuyển khoản/ 1 mã (tối đa không quá 1.000.000 VNĐ/ 1 lần/ 1 mã chứng khoán)

3.7. Chuyển nhượng quyền đăng ký mua thêm

Mức phí: 

Cùng công ty: 50.000 VNĐ/ 1 hồ sơ

Khác công ty: 100.000 VNĐ/ 1 hồ sơ

4. Biểu phí đóng mở dịch vụ

4.1. Stock24

Lần đầu: Stock24 (matrix card): miễn phí

Cấp lại: Stock24 (matrix card) các nguyên nhân sau:

             Do Khách hàng làm mất thẻ: 200.000 VNĐ/ thẻ

             Thẻ bị xóa do hết hạn sử dụng: Miễn phí

             Thẻ hết số lần sử dụng (1.000 lần): Miễn phí

             Thẻ bị lỗi: Miễn phí

4.2. Mở/Đóng tài khoản

Phí mở TK: miễn phí.

Phí đóng TK nhà đầu tư trong nước: 100.000 VNĐ/ tài khoản.

Phí đóng TK nhà đầu tư nước ngoài: 1.000.000 VNĐ/ tài khoản.

Phí chuyển chứng khoán khi đóng (nếu còn trong TK): 5 VNĐ/ 10 cổ phiếu.

5. Biểu phí tra cứu thông tin tài khoản

5.1. Tại quầy

Sao kê giao dịch tiền

 • Từ 1 đến 2 năm kể từ ngày in sao kê.

 •  
 • 30.000 VNĐ/lần

  Tối đa 2 bản. Từ bản thứ 3 thu 5.000 VNĐ/bản

 • Trên 2 năm kể từ ngày in sao kê.

 •  
 • 50.000 VNĐ/lần

  Tối đa 2 bản. Từ bản thứ 3 thu 5.000 VNĐ/bản

Sao kê giao dịch chứng khoán

 • Từ 1 đến 2 năm kể từ ngày in sao kê.

 •  
 • 30.000 VNĐ/lần

  Tối đa 2 bản. Từ bản thứ 3 thu 5.000 VNĐ/bản

 • Trên 2 năm kể từ ngày in sao kê.

 •  
 • 50.000 VNĐ/lần

  Tối đa 2 bản. Từ bản thứ 3 thu 5.000 VNĐ/bản

Gửi sao kê bằng thư đảm bảo cho Khách hàng

 • Gửi khi Khách hàng có yêu cầu, bao gồm:

  Sao kê giao dịch tiền và giao dịch chứng khoán.

 •  
 • 10.000 VNĐ/lần

  Mức phí tối thiểu. Bao gồm: phí sao kê + bưu phí

Xác nhận số dư tài khoản theo yêu cầu Khách hàng

 • Xác nhận do Khách hàng lập

  (Không phân biệt tiếng Việt/Tiếng Anh).

 •  
 • 100.000 VNĐ/lần

  Tối đa 3 bản. Từ bản thứ 4 thu 20.000 VNĐ/bản

 • Xác nhận do MBS lập

  (Không phân biệt tiếng Việt/Tiếng Anh).

 •  
 • 50.000 VNĐ/lần

  Tối đa 3 bản. Từ bản thứ 4 thu 10.000 VNĐ/bản

Phí sao lưu chứng từ

 • Sao lưu chứng từ trong 15 ngày kể từ ngày giao dịch
  Không thu phí.
 • Sao lưu chứng từ từ 15 ngày đến 3 tháng kể từ ngày giao dịch
  Mức phí: 10.000 VNĐ/chứng từ.
 • Sao lưu chứng từ từ 3 tháng đến 1 năm kể từ ngày giao dịch
  Mức phí: 30.000 VNĐ/chứng từ.
 • Sao lưu chứng từ từ 1 đến 3 năm kể từ ngày giao dịch
  Mức phí: 50.000 VNĐ/chứng từ.
 • Sao lưu chứng từ từ 3 năm trở lên kể từ ngày giao dịch
  Mức phí: 70.000 VNĐ/chứng từ.

4.2. Qua contact center

Phí đăng ký dịch vụ: Miễn phí.

Cước gọi vào tổng đài do nhà mạng thu: 1.000 VNĐ/phút (không phân biệt đầu số điện thoại gọi vào).

6. Biểu phí chuyển khoản tiền

6.1. Chuyển khoản nội bộ

Miễn phí.

6.2. Chuyển khoản ra ngân hàng

Ra ngân hàng MB

             Tại quầy: 5.500 VNĐ/ giao dịch (không tính giá trị)

             Qua Stock24: 5.500 VNĐ/ giao dịch (không tính giá trị)

Ra ngân hàng khác

             MBS thu hộ, làm trung gian thu theo biểu phí của ngân hàng MB/ ngân hàng khác từng thời kỳ.

7. PHÍ DỊCH VỤ SMS

Tin nhắn SMS gửi khách hàng được chia ra làm hai gói như sau:

Gói phí SMS1 (Cơ bản): Phí 8.800 VNĐ/tháng/tài khoản

MBS sẽ cung cấp các SMS liên quan đến:

 • Thông báo nộp, rút, chuyển khoản tiền
 • Thông báo quyền cổ tức về tài khoản

 

Gói phí SMS2 (Nâng cao): Phí 33.000 VNĐ/tháng/tài khoản

MBS sẽ cung cấp các SMS liên quan đến:

 • Thông báo rút, nộp, chuyển khoản tiền
 • Thông báo quyền cổ tức về tài khoản
 • Thông báo số dư tiền đầu ngày
 • Thông báo sức mua đầu ngày
 • Thông báo số dư chứng khoán đầu ngày

 

Ghi chú: MBS miễn phí SMS thông báo kết quả khớp lệnh với tất cả Khách hàng, bao gồm cả Khách hàng có đăng ký gói SMS1/SMS2 hoặc không.

Ẩn