Thông báo điều chỉnh mã DHC trong danh mục Margin

MBS thông báo về việc điều chỉnh Danh mục Margin ban hành áp dụng từ ngày 01/03/2017 cụ thể như sau:

STT

Mã CK

Tỷ lệ giải ngân Margin cũ

Tỷ lệ giải ngân Margin mới

Thời gian áp dụng

1

DHC

50%

40%

13/11/2017

Để biết thêm chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chuyên viên chăm sóc, đến các điểm cung cấp Dịch vụ Chứng khoán của MBS trên toàn quốc hoặc gọi đến số tổng đài dịch vụ 19009088 - nhánh 4 để được trợ giúp.

Ẩn