1.  Thực hiện ứng tiền bán tại sàn:

​​Khách hàng  là chủ tài khoản hoặc người được uỷ quyền hợp pháp chỉ cần mang theo CMTND  đến các địa điểm Giao dịch  của MBS để thực hiện giao dịch chứng khoán.

2.  Thực hiện ứng trước tiền bán qua stock 24

​​​​​          2.1. Ứng trước tiền bán:

  • Quý khách hàng chọn menu phụ Ứng trước tiền bán:

  • Màn hình hiển thị giá trị ma trận thẻ, Quý khách hàng nhập các giá trị ma trận và thực hiện

 

Chú ý: Hiện tại theo quy định của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS), thời gian Ứng MBS từ 6h-16h các ngày làm việc.

         2.2.    Lịch sử ứng trước tiền bán:

  • Quý khách hàng chọn menu phụ Lịch sử UT tiền bán:

 

 

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang