Để thuận tiện và đảm bảo quyền lợi cho khách hàng trong việc thực hiện quyền cho nhà đầu tư, MBS xin hướng dẫn Quý khách hàng thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán như sau:

1.   Quyền đại hội cổ đông:

  • Khách hàng sẽ được nhận thông báo từ Tổ chức Phát hành.

2.   Quyền Cổ tức bằng tiền, Quyền cổ tức bằng cổ phiếu/cổ phiếu thưởng:

  • Quyền nhận cổ tức bằng tiền, quyền cổ tức bằng cổ phiếu/cổ phiếu thưởng: Vào ngày chi trả cổ tức hoặc ngày giao dịch cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, MBS sẽ phân bổ tự động vào tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng.

3.   Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:

  • Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Khi có phát sinh quyền mua chứng khoán phát hành thêm, MBS sẽ gửi thông báo về việc sở hữu quyền mua của từng khách hàng thông qua SMS hoặc email mà khách hàng đã đăng ký với MBS. Vì vậy, Quý khách hàng lưu ý thông báo và cập nhật cho MBS các thông tin liên lạc khi có sự thay đổi. 
  • Thủ tục đăng ký mua chứng khoán:     
    • KH có thể thực hiện đăng ký mua trực tuyến cổ phiếu phát hành thêm qua https://stock24.mbs.com.vn (nghiệp vụ khác/ thực hiện quyền).
    • Hoặc đến các Phòng giao dịch/Chi nhánh gần nhất của MBS để thực hiện.

Mọi thắc mắc về dịch vụ xin vui lòng liên hệ số hotline 1900 9088 nhấn phím 4 để được hướng dẫn và tư vấn.

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang