Mở tài khoản trực tiếp tại Trụ sở chính, các Chi nhánh, Phòng Giao dịch và các Điểm giao dịch trực tuyến của MBS:

1. Hồ sơ do khách hàng cung cấp:

1.1. Cá nhân:

 •  Bản sao CMTND còn  thời hạn hiệu lực (không quá 15 năm kể từ ngày cấp đối với CMTND

1.2. Tổ chức:

 • Bản sao công chứng Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao công chứng Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật.
 • Bản sao CMTND của người đại diện theo pháp luật.
 • Bản chính giấy ủy quyền người đại diện có xác nhận của tổ chức.
 • Bản sao CMTND của người được ủy quyền.
 • Các văn bản khác (nếu có).

2.  Hồ sơ do MBS cung cấp:

 • Phiếu lấy thông tin khách hàng (không bắt buộc).
 • Yêu cầu mở tài khoản và đăng ký sử dụng dịch vụ.
 • Bộ điều khoản và điều kiện chung (T&C).
 • Các mẫu biểu khác tùy vào từng khách hàng và loại hình dịch vụ khách hàng đăng ký.
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang