Open24 là dịch vụ mở tài khoản trực tuyếncủa MBS dành cho khách hàng cá nhân trong nước. Với giao diện thân thiện, Quý khách hàng sẽ dễ dàng hoàn tất việc khai báo thông tin trực tuyến chỉ trong 1 bước thông qua trang web http://open24.mbs.com.vn.. Sử dụng Open24, Quý khách hàng có thể:

  • Mở tài khoản chứng khoán một cách nhanh chóng, thuận tiện
  • Tự chọn số tài khoản giao dịch  
  • Đăng ký dịch vụ giao dịch chứng khoán, giao dịch tiền và quản lý tài khoản trực tuyến để nhận mức phí giao dịch ưu đãi
  • Đăng ký dịch vụ giao dịch chứng khoán qua điện thoại
  • Đăng ký sử dụng dịch vụ chứng khoán và tiện ích khác của MBS 
  • Hưởng dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp qua Trung tâm Khách hàng Bán lẻ  của MBS

Hướng dẫn mở tài khoản trực tuyến: 

  • Khách hàng đăng nhập vào Open24 qua địa chỉ: http://open24.mbs.com.vn
  • Sau khi hoàn tất việc khai báo thông tin mở tài khoản, nhập chuỗi ngẫu nhiên xác thực tài khoản, tích chọn mục “Tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện ở trên”, Quý khách hàng bấm “Cập nhật”. Số tài khoản của Quý khách hàng sẽ được ghi nhận thành công trên hệ thống của MBS và Quý khách hàng sẽ nhận được thông tin về số tài khoản, mật khẩu và PIN bằng SMS qua số điện thoại di động đã đăng ký.
  • Quý khách hàng in 2 bộ “Yêu cầu mở tài khoản và đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán”  và mang tới các Điểm giao dịch trực tuyến hoặc Phòng giao dịch của MBS  để được kích hoạt tài khoản. 

Trong trường hợp Quý khách hàng muốn lấy lại  bộ “Yêu cầu mở tài khoản và đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán”, tại trang web: http://open24.mbs.com.vn, Quý khách hàng chọn “Tìm kiếm thông tin tài khoản”, nhập số CMTND và PIN khi thực hiện mở tài khoản qua Open24, bấm “Tìm kiếm” hệ thống sẽ kiểm tra và hiển thị số tài khoản Quý khách hàng đã mở thành công tại Open24. Quý khách hàng có thể sửa lại các thông tin khi mở tài khoản, và in lại hồ sơ. 

Lưu ý: 
Trong trường hợp tài khoản đã được kích hoạt tại MBS, Quý khách hàng sẽ không thể sửa lại thông tin cá nhân tại Open24. Nếu muốn thay đổi thông tin, Quý khách hàng vui lòng đến các điểm giao dịch của MBS để thực hiện thay đổi.
Để tìm kiếm lại thông tin tài khoản và in lại hồ sơ mở tài khoản, Quý khách hàng cần lưu lại mã PIN.  

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang