Khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại MBS có thể thực hiện lưu ký chứng khoán tại các điểm giao dịch của MBS.

1.    Hồ sơ lưu ký chứng khoán:

Để lưu ký chứng khoán, khách hàng cần bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết sau:

     Đối với Khách hàng là cá nhân:

  • Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc);
  • CMND còn hiệu lực (01 bản photo và bản gốc để đối chiếu);
  • Phiếu gửi chứng khoán (mẫu đính kèm): 03 bản gốc.

     Đối với Khách hàng là tổ chức:

  • Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc);
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (01 bản sao công chứng);
  • CMND còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật (người ký tên, đóng dấu trên phiếu gửi chứng khoán) (01 bản photo công chứng);
  • Giấy giới thiệu người được ủy quyền đến làm thủ tục lưu ký;
  • CMND của người được ủy quyền đến làm thủ tục lưu ký (01 bản photo);
  • Phiếu gửi chứng khoán (mẫu đính kèm): 03 bản gốc.

2.    Thực hiện lưu ký chứng khoán:

Khách hàng mang bộ hồ sơ lưu ký chứng khoán đến các điểm giao dịch của MBS để thực hiện thủ tục lưu ký.

Lưu ý: Việc lưu ký chứng khoán của khách hàng chỉ thành công khi thông tin (họ tên, số và ngày cấp CMND/ Giấy ĐKKD) của khách hàng trên Sổ/ Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán khớp với thông tin trên CMND/ Giấy ĐKKD và khớp với thông tin khách hàng đã đăng ký tại MBS. 
Trường hợp có bất kỳ sai khác thông tin nào, khách hàng liên hệ với MBS  để được hướng dẫn và thực hiện.

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang