1.    Thực hiện chuyển trạng thái chứng khoán:

  • Chức năng này hỗ trợ Quý khách hàng việc có thể chuyển đổi trạng thái chứng khoán từ trạng thái thường sang trạng thái Outr ( Chứng khoán ngoài danh mục) hoặc ngược lại. 
  • Mục đích của Chuyển trạng thái chứng khoán nhằm hỗ trợ Quý khách hàng chủ động trong việc chuyển đổi trạng thái chứng khoán, bổ sung tài sản đảm bảo (chuyển trạng thái Outr sang thường) hoặc giảm Room (chuyển trạng thái thường sang Outr).
  • Quý khách hàng vào menu phụ Chuyển trạng thái CK.

  • Quý khách hàng chọn tiểu khoản sẽ thực hiện chuyển trạng thái chứng khoán, chọn mã Chứng khoán chuyển từ trạng thái từ Thường sang Outr hoặc từ Outr sang thường, Quý khách hàng muốn chuyển toàn bộ có thể tích vào chữ  “Chuyển toàn bộ” trên màn hình. Số lượng chứng khoán chuyển trạng thái sẽ phụ thuộc vào công thức tính và tỉ lệ K quy định của MBS trong từng thời kỳ. Số lượng chuyển tối đa hiển thị ở phần số lượng chuyển. Quý khách hàng có thể chuyển trạng thái với số lượng nhỏ hơn hoặc bằng số lượng thể hiện trong phần “ Số lượng chuyển”. 

2.    Lịch sử Chuyển trạng thái chứng khoán

  • Quý khách hàng vào menu phụ Lịch sử chuyển TTCK trong menu chính Giao dịch khác để kiểm tra các giao dịch chuyển trạng thái chứng khoán.

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang