Để thuận tiện cho khách hàng thực hiện bán chứng khoán lô lẻ, MBS đã triển khai dịch vụ bán chứng khoán lô lẻ Online qua kênh Stock24.

1.    Quy định về lô lẻ:

  • Đối với sàn HNX: Số cổ phiếu lẻ có khối lượng từ 1 đến 99 cổ phiếu.
  • Đối với sàn HSX: Số cổ phiếu lẻ có khối lượng từ 1 đến 99 cổ phiếu.

2.    Cách thực hiện:

  • Áp dụng cho khách hàng đã đăng ký dịch vụ bán chứng khoán lô lẻ online qua Stock24 của MBS.
  • Khách hàng chỉ cần đăng nhập vào Stock24 và thực hiện bán chứng khoán lô lẻ tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải chờ các đợt thu mua như các công ty chứng khoán khác.
  • Riêng đối với cổ phiếu lẻ của sàn HNX, khách hàng có thể lựa chọn chức năng bán lô lẻ trên Stock24 hoặc trực tiếp đặt lệnh giới hạn, lệnh có thể thực hiện hủy sửa như lệnh bán lỗ chẵn.

3.    Lưu ý:

  • MBS không thực hiện mua lại cổ phiếu lô lẻ MBB; 
  • MBS không thực hiện giao dịch lô lẻ trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới niêm yết hoặc ngày giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch 25 ngày cho đến khi có giá đóng cửa được xác lập;.
  • Thời gian hoàn thành xử lý thu mua cổ phiếu lô lẻ dự kiến từ 15 đến 30 ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ.
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang