Robo Advisor là gì?

Hệ thống Robo Advisor lựa chọn cổ phiếu phù hợp cho mục đích giao dịch ngắn hạn dựa trên các mô hình định lượng tìm kiếm cổ phiếu đã được kiểm chứng trên thế giới và tại thị trường Việt Nam. MBS sẽ liên tục cập nhật các mô hình tìm kiếm cổ phiếu mới để đáp ứng nhu cầu đầu tư khác nhau. Quyết định Mua / Bán cuối cùng tùy thuộc vào khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Gồm có 2 công cụ là Power Rank và CANSLIM.

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang