Phí dịch vụ MBS Online như thế nào? Có lợi gì khi tôi không có môi giới chăm sóc?

Dưới đây là bản phí dịch vụ của MBS Online so với các kênh khác, vô cùng cạnh tranh giúp các nhà đầu tư tiết kiệm được nhiều hơn phí giao dịch hàng tháng.

Giá trị giao dịch/ ngày/ tài khoản dịch vụ

Tỷ lệ phí qua các kênh giao dịch

MBS Online

Broker/ Sàn

Contact24

Stock24

M.Stock24/Home24/APP MB/Plus24

<100 triệu VNĐ

0,12%

0,35%

0,35%

0,30%

0,30%

100-300 triệu VNĐ

0,12%

0,325%

0,325%

0,30%

0,30%

300-500 triệu VNĐ

0,12%

0,30%

0,30%

0,25%

0,25%

500-700 triệu VNĐ

0,12%

0,25%

0,25%

0,20%

0,20%

700-1000 triệu VNĐ

0,12%

0,20%

0,20%

0,15%

0,15%

>1.000 triệu VNĐ

0,12%

0,15%

0,15%

0,15%

0,15%

Với mức chi phí cạnh tranh trên, Quý nhà đầu tư vẫn sẽ được hưởng đầy đủ các tiện ích hỗ trợ như sản phẩm tư vấn cập nhật và chuyên biệt và dịch vụ chăm sóc khách hàng từ kênh giao dịch số MBS online.

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang