Nếu thực hiện chuyển khoản trên Stock24 nhưng sau khi thực hiện thành công thấy thông tin vừa nhập bị sai, nên muốn hủy/ sửa yêu cầu trên thì phải làm thế nào?

Quý Khách hàng vào menu “Giao dịch tiền" Lịch sử chuyển khoản để kiểm tra trạng thái giao dịch chuyển tiền. Nếu yêu cầu chuyển tiền của Quý Khách hàng ở trạng thái:

  • Chưa duyệt: Quý Khách hàng có thể tự hủy trên hệ thống Stock24 để thực hiện lại.
  • Chờ xử lý: Quý Khách hàng liên hệ với MBS yêu cầu hủy giao dịch chuyển tiền (Quý Khách hàng đến CN/PGD của MBS hoặc gọi điện vào tổng đài 1900 9088 nhánh 3.
  • Đã duyệt: Quý Khách hàng đến CN/PGD của MBS hoặc gọi điện vào tổng đài 1900 9088 để yêu cầu tra soát.
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang