Làm thế nào để biết tôi đang được dịch vụ nào chăm sóc và chuyển dịch vụ sang MBS Online?

Quý nhà đầu tư đăng nhập vào tài khoản và thực hiện theo hướng dẫn: Khách hàng truy cập mục "Thông tin cá nhân " -> "Thông tin dịch vụ" trên trang Stock24 và lựa chọn "Dịch vụ MBS Online" ở phần "Dịch vụ chăm sóc"

 

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang