KH sẽ giữ những giấy tờ gì để được hưởng các quyền lợi đối với Nhà đầu tư Trái phiếu?

Để xác nhận việc giao dịch trái phiếu, KH sẽ giữ:

- 01 bản Hợp đồng mua bán trái phiếu

- 01 bản Giấy đề nghị chuyển nhượng trái phiếu

- 01 bản Hợp đồng môi giới trái phiếu

MBS phối hợp cùng tổ chức phát hành sẽ:

- Ghi tên Người Sở Hữu Trái Phiếu vào sổ đăng ký Người Sở Hữu Trái Phiếu

- Cấp 01 Giấy Chứng nhận sở hữu Trái phiếu cho KH trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày KH ký kết hợp đồng mua bán Trái phiếu với MBS. 

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang