Giao dịch trong ngày là gì?

Giao dịch trong ngày là việc mua bán cổ phiếu trong ngày, thường là giao dịch trực tuyến.

Người giao dịch sử dụng đòn bảy cao và các chiến lược giao dịch ngắn hạn để kiếm lời dựa trên các biến động nhỏ của tài sản được đầu tư (chứng khoán, ngoại tệ, vàng…).

Hợp đồng tương lai cho phép giao dịch trong ngày hiệu quả do nhà đầu tư được phép có vị thế hai chiều (mua và bán) trong ngày, được có vị thế “ bán khống” và được sử dụng đòn bảy ở mức cao.

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang