Dịch vụ MBS Online (Không có Môi giới chăm sóc) là gì?

MBS Online là dịch vụ được thiết kế dành cho nhóm Khách hàng có nhu cầu tự doanh. Nền tảng MBS Online thiết kế nhiều phương tiện cho phép Khách hàng tra cứu thông tin, thị trường và chủ động quyết định đặt lệnh giao dịch ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào theo nhu cầu riêng của bản thân.

Tài khoản bảo mật giao dịch MBS Online được thiết kế dành cho các nhà đầu tư độc lập muốn tự chủ động đầu tư và bảo mật thông tin tài khoản giao dịch. Khách hàng lựa chọn dịch vụ này được quyền truy cập toàn bộ nền tảng giao dịch trực tuyến và các phương tiện hỗ trợ giao dịch để lọc dữ liệu và tri thức đầu tư chứng khoán với mức phí cạnh tranh nhất thị trường.

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang