Có thể mở tài khoản chứng khoán tại MBS qua các kênh nào?

Quý khách hàng có thể mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại MBS theo các hình thức sau:

  1. Đăng ký online qua website  http://open24.mbs.com.vn
  2. Đến trực tiếp các điểm giao dịch của MBS
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang