Quay lại

Ngày đăng: 09/09/2022

Kinh tế Việt Nam

  • Lạm phát tháng 8/2022 tăng nhẹ so với tháng trước. Chỉ số CPI tăng 0,005% so với tháng 7 và tăng 2,89% so với cùng kỳ năm 2020. Bình quân 8 tháng năm 2022, CPI tăng 2,58% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 1,64%, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 2,58%), điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực và giá xăng dầu.
  • Trong tháng 8, Việt Nam ước tính xuất siêu 2,42 tỷ USD. Tính chung 8 tháng năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 3,96 tỷ USD (cùng kỳ năm trước nhập siêu 3,52 tỷ USD).
  • Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng tốt khi chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 15,6% so với cùng kỳ. Chỉ số Quản trị nhà mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam của S&P Global ghi nhận đạt 52,7 điểm trong tháng 8, so với 51,2 điểm trong tháng 7.
  • Tính chung 8 tháng năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 285.400 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch năm và tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước.
  • Với cường độ hút tiền về liên tiếp đã góp phần hạ nhiệt tỷ giá. Giá USD tự do trong nước rơi xuống mốc 24.000 đồng. So với cuối tháng 7, tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do hiện giao dịch ở mức 24.115 đồng/USD. Tỷ giá trung tâm và liên ngân hàng lần lượt giao dịch ở mức 23.263 đồng/USD và 23.404 đồng/USD.
Báo cáo kinh tế Việt Nam - số Tháng 8, 2022
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang