Quay lại

Ngày đăng: 09/09/2015

Sự phát triển của ngành bất động sản chịu tác động đáng kể bởi các yếu tố vĩ mô như GDP, tăng trưởng tín dụng cũng như các nguồn vốn đầu tư nước ngoài như FII hay FDI. Tuy nhiên, hiện tại, tín dụng vẫn chiếm phần lớn nguồn cung vốn vào thị trường bất động sản Việt Nam. Điều này khiến cho tín dụng trở thành một trong các nhân tố quan trọng trong sự tăng trưởng của ngành.

Tốc độ tăng trưởng và biên lợi nhuận gộp của ngành bất động sản hiện tại đang cao hơn các hệ số tương ứng của nền kinh tế Việt Nam như tốc độ tăng trưởng GDP và hệ số sinh lời của toàn thị trường niêm yết. Xu hướng này nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới, ít nhất là trong tương lai gần. Do đó, có thể kết luận rằng, ngành bất động sản vẫn còn trong giai đoạn tăng trưởng.

Cấu trúc ngành nổi bật với sự kiểm soát nguồn cung quỹ đất đầu vào và sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành trong cả việc đáp ứng nhu cầu thị trường và dành quyền sở hữu quỹ đất. Đặc biệt, sự mất đối xứng trong cán cân cung cầu quỹ đất đã làm xuất hiện những chi phí phi chính thống khiến cho chi phí mở rộng quỹ đất ngày càng gia tăng.

Báo cáo ngành bất động sản
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang