Quay lại

Ngày đăng: 24/11/2022

Khuyến nghị MUA, Giá mục tiêu:    18,200 VND

  • Dự báo doanh thu và lợi nhuận năm 2022 lần lượt đạt 10,850 tỷ đồng và 790 tỷ đồng, thu nhập mỗi cổ phần đạt 1,500 đồng. Định giá cổ phiếu ở mức 18,200 đồng/cổ phần, Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu HND cho mục tiêu đầu tư trung và dài hạn.
Báo cáo lần đầu cổ phiếu HND - CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (UpCOM)
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang