Quay lại

Ngày đăng: 21/11/2022

Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu DXG, với giá mục tiêu 16,400 VND/cổ phiếu (+58%), dựa trên 3 luận điểm chính:
  • Hệ sinh thái toàn diện theo chuỗi giá trị.
  • DXG hiện đang có quỹ đất lớn để phát triển các dự án.
  • Tình hình tài chính lành mạnh.
Báo cáo lần đầu cổ phiếu DXG - CTCP Tập đoàn Đất Xanh – Đãi cát tìm vàng
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang