Quay lại

Ngày đăng: 17/11/2022

Khuyến nghị MUA - Giá mục tiêu:  27,700 VND/cp
Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với VIB, tuy nhiên điều chỉnh giảm mức giá mục tiêu xuống còn 27,700 VND/cp so với mức 34,900 VND/cp trong báo cáo trước đó. Việc điều chỉnh mức giá mục tiêu của chúng tôi đến từ việc tăng chi phí vốn trong Phương pháp định giá RI và giảm P/E toàn ngành theo sự điều chỉnh của thị trường.
Báo cáo cập nhật tháng 11/2022 cổ phiếu VIB - Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang