Quay lại

Ngày đăng: 28/11/2022

Khuyến nghị MUA– Giá mục tiêu: 27,100 VND

  • Cập nhật kết quả kinh doanh quý 3 năm 2022 và đánh giá triển vọng cả năm 2022 và các năm tiếp theo, Chúng tôi duy trị khuyến nghị MUA cổ phiếu PC1 với giá mục tiêu 12 tháng tới là 27,100 đồng.
Báo cáo cập nhật tháng 11/2022 cổ phiếu PC1 - Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (HOSE)
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang