Quay lại

Ngày đăng: 23/11/2022

Điểm nhấn đầu tư

Chúng tôi lặp lại khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu NLG, với giá mục tiêu 39,100 VND/cổ phiếu (+69%), dựa trên 3 luận điểm chính:

  • Định hướng trong 2022-2030 Nam Long trở thành Nhà phát triển Khu đô thị tích hợp.
  • Chính sách sản phẩm được phát triển phù hợp.
  • Cấu trúc vốn: Chiến lược gọi vốn ở cấp độ dự án cho phép quay vòng vốn nhanh hơn, dòng vốn quay lại sớm hơn dùng cho việc phát triển quỹ đất trong tương lai.
Báo cáo cập nhật tháng 11/2022 cổ phiếu NLG - CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE)
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang