Quay lại

Ngày đăng: 22/11/2022

Khuyến nghị MUA, Giá mục tiêu: 27,800VND (upside: 35%)

  • Kết quả kinh doanh tăng trưởng khả quan trong 9 tháng đầu năm 2022, động lực chính đến từ khoản thu nhập lãi thuần tăng 20.7% so với 9 tháng đầu năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10,800 tỷ đồng, tăng 51% so với 9 tháng đầu năm 2021. Định giá cổ phiếu ở mức 27,800 đồng/cổ phiếu, chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu ACB.
Báo cáo cập nhật tháng 11/2022 cổ phiếu ACB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang