/media/kwlldut1/ttcs.jpg

Công Ty Cổ Phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh

Tư vấn phát hành trái phiếu
Giá trị phát hành: 1.000 tỷ đồng
Năm thực hiện: 2016

/media/0ghmfrhd/novaland.jpg

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Nova

Tư vấn phát hành trái phiếu
Giá trị phát hành: 600 tỷ đồng
Năm thực hiện: 2016

/media/egaa33od/t_tgroup.jpg

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn T&T

Tư vấn phát hành trái phiếu
Giá trị phát hành: 2000 tỷ đồng
Năm thực hiện: 2015

/media/mrmayscg/austfeed.jpg

Công Ty Cổ Phần Austfeed Việt Nam

Tư vấn phát hành trái phiếu
Giá trị phát hành: 200 tỷ đồng
Năm thực hiện: 2015

/media/w1hmhfcd/fico.jpg

Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng – Tnhh Mtv

Tư vấn cổ phần hóa
Năm thực hiện: 2014 - 2016

/media/ig1c4lfy/gelex.jpg

Tổng Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Việt Nam

Tư vấn thoái vốn Nhà nước
Năm thực hiện: 2015

/media/fyecuxhn/img-tv1.jpg

Ngân Hàng Tmcp Quân Đội – Công Ty Tài Chính Cổ Phần Sông Đà

Tư vấn sáp nhập doanh nghiệp
Năm thực hiện: 2015-2016

/media/m1cm0bab/truongan.jpg

Công Ty Tnhh Mtv Đầu Tư Và Phát Triển Trường An

Tư vấn cổ phần hóa, tư vấn IPO
Năm thực hiện: 2015

/media/wmvjaxp5/vinaapaco.jpg

Công Ty Tnhh Mtv Apatit Việt Nam

Tư vấn thoái vốn Nhà nước
Năm thực hiện: 2014

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang