Published Date Job Name Location Expiry Date
13/04/2022 Manager of Institutional Client Services HCM department/ ICS Division TP Hồ Chí Minh 30/04/2022
04/03/2019 Giám đốc Truyền thông Marketing Hà Nội 30/03/2019
18/09/2018 Giám đốc Đầu tư TP Hồ Chí Minh 31/12/2018
04/05/2018 Trưởng phòng Đào tạo Hà Nội 31/01/2019
06/03/2018 Phó phòng Kinh doanh và phân phối trái phiếu Hà Nội 05/04/2018
25/10/2017 Trưởng Ban pháp chế Hà Nội 20/11/2017
© Copyrights 2000 - 2021 MBS, a member of MB Group
Về đầu trang