Published Date Job Name Location Expiry Date
21/04/2022 TRADER – Institutional Client Services department/ IB Division Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
31/05/2022
01/12/2021 Chuyên viên phát triển phần mềm nền tảng web/database Hà Nội 31/03/2022
07/07/2021 Equity Research Analyst TP Hồ Chí Minh 31/08/2021
07/07/2021 TRADER – Institutional Client Services Ho Chi Minh department/ ICS Division TP Hồ Chí Minh 31/08/2021
22/03/2021 Chuyên viên cao cấp Phòng M&A và Quan hệ quốc tế Hà Nội 30/04/2021
11/03/2021 Chuyên viên Tài chính – Kế hoạch Hà Nội 30/04/2021
01/12/2020 Data and Big data development professional Hà Nội 31/12/2021
01/11/2020 Chuyên viên phát triển ứng dụng trên nền tảng Server Hà Nội 30/04/2021
07/07/2020 Chuyên viên Nguồn Vốn Hà Nội 31/08/2020
01/07/2020 Chuyên viên Kiến trúc và Giải pháp công nghệ Hà Nội 31/03/2021
© Copyrights 2000 - 2021 MBS, a member of MB Group
Về đầu trang